fbpx

Lonen en salarissen

One hanteert een stipte wekelijks, 4-wekelijks of maandelijks betaalstramien. Bij aanvang van jouw dienstverband communiceren wij met jou wanneer je betaald krijgt. Standaard betalen wij elke woensdag na de gewerkte week je uren uit (bij weekbetaling).

Indien je per 4 weken betaald krijgt, betalen wij op de woensdag in week 5 de uren van week 1 t/m 4. Bij maandbetaling krijg je op de woensdag in de eerste volle week van de nieuwe maand betaald.

Wij zijn afhankelijk van de verwerkingstijd van transacties bij banken. Houd er daarom rekening mee dat het salaris soms pas 1 of 2 dagen later op je rekening wordt bijgeschreven en vertraging van het betalingsverkeer bij banken rond de feestdagen.

Verloningskalender

Op de onderstaande kalender vind je het overzicht van onze verloningsdagen.

Verloningskalender 2022

Download verloningskalender

Vakantiegeld

Je vakantiegeld wordt in de eerste volle week van juni uitbetaald. Van je loon wordt 8,33% gereserveerd voor het vakantiegeld. Helaas word je vakantiegeld door de Belastingdienst hoger belast dan je normale loon. Hierdoor kan het bedrag dat je op je bankrekening wordt bijgeschreven iets tegenvallen. En wanneer er een loonslag ligt op je inkomen, gaat het gehele vakantiegeld naar de beslaglegger.

Reserveringen en vakantiedagen

Bij uitdiensttreding worden na 6 weken je reserveringen en niet-opgenomen vakantiedagen uitbetaald.

Loonstrook

Loonstroken ontvang je per email en kun je downloaden als je toegang hebt tot My One. Hieronder worden de belangrijkste gegevens van je loonstrook nader uitgelegd. Vanwege de WAS vermelden wij per 1 januari 2017 het netto-equivalent op de loonspecificatie, dit zie je onderaan bij ‘toelichting’.

 1. Loontijdvak en periode van de loonstrook
 2. Loonheffingskorting wel of niet toegepast
 3. Huidige fase volgens de cao voor uitzendkrachten
 4. Nummer van de loonstrook
 5. Datum waarop de verloning en salarisbetaling heeft plaatsgevonden
 6. Juridisch werkgever
 7. Gebaseerd op de geldende arbeidsduur bij de inlener in combinatie met het WML
 8. Samenvatting van de naam van inlener, functieomschrijving en functiegroep
 9. Het totaal aan verwerkte uren in de desbetreffende tijdvak
 10. Extra’s in de vorm van (reiskosten)vergoedingen of inhoudingen
 11. De mutatiekolom geeft aan wat er op deze loonspecificatie aan je is uitgekeerd/ingehouden
 12. De kolom ‘totaal tijdvak’ geeft aan wat er totaal in dit loontijdvak aan je is uitgekeerd/ingehouden
 13. Deze compensatie komt alleen voor in fase A en betreft een compensatie voor buitengewoon verlof en de wachtdag bij ziekte. De eerste twee dagen gelden als wachtdag waarvan één dag wordt gecompenseerd. Deze compensatie kun je niet opbouwen, maar wordt standaard over je brutoloon uitgekeerd. Afhankelijk van je premiegroep is het percentage dat je opbouwt 0,71% Uitzendbedrijven I (kantoorsector en administratief) en 1,16% voor Uitzendbedrijven II (technisch en industrieel).
 14. Aan de Belastingdienst moeten er premies worden betaald voor de werknemersverzekeringen. Wij als werkgever betalen deze premies voor jou aan de Belastingdienst
 15. Het bedrag dat je netto uitbetaald krijgt inclusief vergoedingen
 16. Alleen in fase A bouw je ‘Kort verzuim’ op, niet in fase B. Over je brutoloon, inclusief wachtdagencompensatie, bouw je 0,6% op. Dit percentage resulteert in een bedrag, welke wordt opgeteld bij je al bestaande saldo. Het uiteindelijk saldo wordt vertaald naar een uren aantal (18).
 17. Alle uitzendkrachten bouwen over hun brutoloon (inclusief wachtdag compensatie in fase A) 10,39% vakantiedagen op. Dit percentage resulteert in een bedrag, welke wordt opgeteld bij je al bestaande saldo. Het uiteindelijk saldo wordt vertaald naar een uren aantal (18). Op fulltime basis spaar je 25 vakantiedagen per jaar. Als je minder werkt, dan worden de vakantiedagen naar rato berekend.
 18. Zoals hierboven genoemd; hier staat je urensaldo vermeld, wat je kan opnemen voor kort verzuim of vakantiedagen
 19. Over je brutoloon bouw je 8,33% vakantiegeld op, wat in juni aan je wordt uitgekeerd. Indien je voortijds uit dienst gaat, worden al je opgebouwde reserveringen in een keer uitgekeerd.