Pensioenopbouw

Uitzendovereenkomst Fase A
Heb je een uitzendovereenkomst (Fase A)? Dan bouw je vanaf je 21-ste jaar na 8 gewerkte weken pensioen op via het BASIS pensioen. One neemt de gehele premie voor haar rekening. Je betaalt dus zelf geen pensioenpremie, maar bouwt wel pensioen op. Je ontvangt periodiek een pensioenoverzicht. Meer informatie over de BASIS pensioenregeling staat op de website van pensioenmaatschappij StiPP. Na 52 weken deelneming aan de basisregeling  val je onder de PLUS regeling. One betaalt dan 2/3e deel van de premie voor jou en je draagt zelf 1/3e deel bij. Dit houden wij in van je salaris en dat staat vermeld op jouw loonstrook.

Arbeidsovereenkomst Fase B/C
Heb je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (Fase B) of onbepaalde tijd (Fase C)? Dan bouw je vanaf je 21-ste jaar pensioen op via het PLUS pensioen. One betaalt 2/3e deel van de premie voor jou en je draagt zelf 1/3e deel bij. Dit houden wij in van jouw salaris en dat staat vermeld op je loonstrook. Periodiek ontvang je een pensioenoverzicht. Meer informatie over de PLUS pensioenregeling staat op de website van pensioenmaatschappij StiPP.

Arbeidsovereenkomst Payroll/keten
Heb je een payroll-overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd? Dan heb je recht op het payrollpensioen. Wij informeren je daarover zodra je in dienst treedt.

Wat is StiPP?

In Nederland krijgt iedereen een AOW-uitkering van de overheid als basispensioen. Je bouwt daarnaast een aanvullend pensioen op bij StiPP. Deelname aan de pensioenregeling van StiPP is verplicht voor iedereen die werkt als uitzendkracht.

Pensioenoverzicht

Ieder jaar ontvangt je van StiPP een overzicht, het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Op dit pensioenoverzicht staat de hoogte van het pensioenkapitaal. En wat het mogelijke pensioenkapitaal is als je door blijft werken tot jouw pensioendatum.

Mijnpensioenoverzicht.nl

Nadat je jouw eerste pensioenoverzicht hebt ontvangen, vindt u uw AOW- en pensioengegevens ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Niet alleen het pensioen dat je bij StiPP hebt opgebouwd staat daar, maar ook het pensioen dat je bij andere pensioenfondsen hebt opgebouwd. De gegevens op deze website worden jaarlijks bijgewerkt. Je hebt een DigiD nodig om in te loggen.