fbpx

Wanneer krijg ik betaald?

One hanteert een wekelijks, 4-wekelijks of maandelijks betaalfrequentie. Standaard betalen wij elke woensdag en uiterlijk donderdag na de gewerkte week je uren uit (bij weekbetaling). Indien je per 4 weken betaalt krijgt, betalen wij uiterlijk donderdag in week 5 de uren van week 1 t/m 4. Bij maandbetaling krijg je betaald op de woensdag in de eerste volle week van de nieuwe maand. Op de pagina Betaling vind je een verloningskalender met alle verloningsdagen.

Ik ben ziek. Wat nu?

Ziek melden

Als je ziek bent moet je dit melden bij het bedrijf waar je bent tewerkgesteld en bij One op de eerste ziektedag voor 09.30 uur. Dit kan alleen per telefoon via 020-8451074. De dag van melding geldt als eerste ziektedag. Ben je te laat met ziek melden? Dan geldt de periode tot melding als onbetaald verlof.

Beter melden

Ben je hersteld? Wanneer je bent hersteld en weer aan de slag gaat bij de inlener, moet je dit melden bij ONE via telefoonnummer 020-8451074

Meer over ziekte, ziektegeld en verzuimbegeleiding

Waar moet ik inloggen om uren door te geven?

Uren kun je declareren via het My One urenportaal

Waarom is mijn salaris niet gestort?

Wanneer je net bent begonnen met werken, heeft dit vaak te maken met het ontbreken of onjuist retour ontvangen van (één van) de volgende gegevens: Arboformulier, ID-Checker formulier AVI formulier of arbeidsovereenkomst. Wanneer je reeds eerder salaris hebt ontvangen heeft dit meestal te maken met (nog) niet ontvangen declaraties of dat je declaraties niet (op tijd) zijn geaccordeerd.

Het aantal uitbetaalde uren per week klopt niet, bij wie moet ik zijn?

One kan voor je nakijken welke uren wij doorgekregen hebben van jouw inlener. Wanneer dit niet klopt, dien je hierover contact op te nemen met de betreffende inlener.

Hoe vraag ik vakantiedagen aan?

Vakantie uren kan je zelf inboeken in het urenportaal. Dit kan door op het declaratienummer te klikken van de desbetreffende week, waarna je het aantal uren inboekt onder de kolom “VD”. Je kunt ook email sturen naar uren@oneps.nl met het aantal uren dat je wilt opnemen of vul het aanvraagformulier in.

Wanneer wordt mijn vakantiegeld gestort?

Het vakantiegeld wordt in juni uitbetaald. Wanneer een deurwaarder beslag op het loon heeft gelegd, valt het deel van het inkomen dat hoger is dan de beslagvrije voet onder het beslag, dus ook het vakantiegeld.

Wat moet ik aanleveren om mijn reiskosten vergoed te krijgen?

Vaste reiskosten (woon-werkverkeer) kunnen bij aanvang van het contract worden aangegeven bij de plaatsing. Dan ontvang je automatisch een vast bedrag per gewerkte dag.

Variabele reiskosten kun je declareren door middel van het Declaratieformulier werknemers. Stuur dit formulier samen met de originele vervoersbewijzen op naar One en wij zorgen voor een snelle afhandeling.

De werkelijke openbaarvervoerkosten kunnen alleen onbelast worden vergoed wanneer we de (kopieën van de) vervoerbewijzen of de overzichten van de reizen en kosten die gemaakt zijn met de ov-chipkaart van jou ontvangen.

Bij de vergoeding van kosten hanteren we altijd de regels van de Belastingdienst.

Hoe weet ik of ik wel of geen loonheffingskorting toe moet laten passen?

Je wordt geadviseerd om loonheffingskorting toe te laten passen bij de werkgever waar je het meest verdient. Indien je bij één werkgever in dienst bent, dan pas je daar de heffingskorting toe.

Wat is loonheffingskorting?

Loonheffingskorting is een korting die de overheid je biedt op de belasting die je moet betalen. De loonheffingskorting bestaat uit de algemene heffingskorting voor alle 18-plussers en de arbeidskorting voor alle werkenden. Dankzij de loonheffingskorting betaal je dus minder belasting en krijg je meer loon of bijvoorbeeld uitkering op je bankrekening gestort.

Deze regeling is persoonsgebonden. De hoogte van de korting is dus niet afhankelijk van het wel of niet hebben van een fiscaal partner.

Ik ga verhuizen, kan ik mijn adreswijziging telefonisch doorgeven?

Wijzigingen in jouw persoonlijke gegevens (adres, wijziging achternaam bij huwelijk, wijziging rekeningnummer) dien je schriftelijk aan ons door te geven: info@oneps.nl

Ik heb formulieren die door mijn werkgever ingevuld moeten worden. Wie is dat?

One is jouw juridische werkgever. Dergelijke formulieren kun je naar One sturen onder vermelding van je volledige naam en de bedrijfsnaam van jouw inlener. One vult deze formulieren voor je in en stuurt ze terug naar jou of naar de desbetreffende instantie.

Bruto of netto, hoe zit dat precies? Bereken zelf het bruto- en netto salaris.

Weet jij wat het verschil tussen je bruto- en nettoloon is? Normaal gesproken spreken werkgever en werknemer een bruto salaris af. Het netto salaris wat daarvan overblijft, hangt onder meer af van de inhoudingen op het loon (sociale premies en belasting). Hoe hoger het bruto salaris is, hoe hoger de procentuele afdracht voor loonheffing. Wil je berekenen wat jouw nettoloon is uit je bruto salaris? Dit kun je makkelijk zelf berekenen. Gebruik hiervoor deze calculator.

Mijn bruto uurloon klopt niet, bij wie moet ik daarvoor zijn?

One neemt het salaris één op één over van de gegevens die wij aangeleverd krijgen. Als dit salaris niet klopt, kun je hierover het beste contact opnemen met jouw inlener of intermediair.

Feestdagen – hoe werkt dat?

FEESTDAGEN

Alleen als je daadwerkelijk op een algemeen erkende feestdag hebt gewerkt, vul je deze uren in. In alle andere gevallen vul je niks in en berekenen we de uren automatisch. 

De uitbetaling van deze feestdagen gebeurt altijd uiterlijk 2 weken later.

Fase A:
Je hoeft zelf geen uren in te vullen op algemeen erkende feestdagen, dat doen wij voor je. De berekening is als volgt:

Het aantal uren aan feestdagen uitkering is het gemiddelde aantal gewerkte uren op de dag waarop een feestdag valt. Het wordt gemeten over een periode van de 13 voorgaande weken.

Als iemand 10 weken voor tweede paasdag gestart is en iedere maandag in die periode 8 uur heeft gewerkt, zal hij (10 * 8) / 10 = 8 uur betaald krijgen wanneer er nu een feestdag op een maandag valt. Over vakantiedagen worden geen reserveringen opgebouwd, die tellen dus niet mee.

Fase B en C:
Je krijgt de feestdagen volgens je normale arbeidspatroon uitbetaald.

ALGEMEEN ERKENDE FEESTDAGEN

  • Nieuwjaarsdag
  • Hemelvaartsdag
  • Tweede Paasdag
  • Tweede Pinksterdag
  • Koningsdag*
  • Eerste Kerstdag*
  • Tweede Kerstdag*

* voorzover niet vallende op zaterdagen en/of zondagen.

Bekijk de data van de algemeen erkende feestdag van dit jaar.

Let op: De daadwerkelijke uitbetaling van de feestdagen kan een week later dan normaal gesproken plaatsvinden in verband met verwerken van de eventuele gewerkte uren op de desbetreffende feestdag.

Mijn contract wordt niet verlengd. Wat moet ik doen?

WW-uitkering aanvragen
Als je binnenkort werkloos wordt, is het belangrijk dat je zo snel mogelijk een WW-uitkering aanvraagt bij het UWV. Op de pagina Uitkering aanvragen van de website Werk.nl vraag je via een digitaal formulier een WW-uitkering aan.

Let op! Na de laatste werkdag heb je:

  • 2 dagen de tijd om je in te schrijven bij UWV. Dit mag je natuurlijk ook al eerder doen.
  • 1 week de tijd om een WW-uitkering aan te vragen. Je kunt al eerder een WW-uitkering aanvragen. Dit kan vanaf 1 maand voor je laatste werkdag.

Meer informatie over werkloos worden en je WW-uitkering vind je op de website van het UWV.

Welk soort contract heb ik? Fase A , B of C?

Je vindt op je loonstrook en op je arbeidsovereenkomst wat voor soort contract je hebt.