ABU cao voor uitzendkrachten

Je werkt volgens de ABU CAO voor uitzendkrachten. Afhankelijk van de arbeidsovereenkomst (uitzendovereenkomst) geldt (een deel van) de CAO van het bedrijf waar je werkt. Met ingang van 17 november 2021 heeft de ABU met de vakbonden FNV, CNV en De Unie een CAO voor Uitzendkrachten gesloten met een looptijd tot 2 januari 2023.

Download volledige ABU CAO voor Uitzendkrachten 2021-2023

EN: Collective Labour Agreement for Temporary Workers 2021 – 2023, (pdf)
PL: Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2021 -2023 (pdf)

De CAO voor Uitzendkrachten 2021 – 2023 is ook te downloaden als app.