Betaling van het vakantiegeld voor uitzendkrachten met maandelijkse of wekelijkse verloning vindt plaats op 6 juni a.s. en voor 4-wekelijks verloning op 19 juni a.s.

Flexwerker Portaal

Inlener Portaal

Vragen?

Lees de handleiding of neem contact op met de helpdesk: Email: info@oneps.nl, Telefoon: 020-8451074 of start een chat.

Vakantie

Je kunt alleen vakantie-uren opnemen als deze zijn opgebouwd. Op je loonstrook staat je urensaldo. Per week kun je maximaal 40 uur vakantie opnemen. Wil je vakantie-uren opnemen? Stuur dan een email naar  uren@oneps.nl of vul het aanvraagformulier in. Meer over vakantie.

Feestdagen

Vul alleen uren in op algemeen erkende feestdagen (Pasen, Kerstmis enz.) als je ook daadwerkelijk die dag hebt gewerkt. In alle andere gevallen berekenen we de uren automatisch en worden ze twee weken later uitbetaald.

Vergoedingen

Vergoedingen zoals reiskosten, parkeerkosten enz. moeten altijd worden aangevraagd inclusief bewijs (bonnetjes, uitdraai OV-chipkaart enz.) via uren@oneps.nl of het aanvraagformulier en kunnen niet verwerkt worden door een opmerking te plaatsen onder een urendeclaratie in het urenportaal.