Begrippen

Je bent in dienst bij One. Wij zijn jouw juridische werkgever. Nadat je bij een inlener bent geplaatst, krijg je van ons een contract, verwerken we jouw uren en declaraties, betalen we het salaris en verstrekken we de loonstroken en jaaropgaven. Ook het ARBO-traject (ziekte, verzuim en re-integratie) loopt via One.

Het bedrijf waar je bent tewerkgesteld is de inlener. De inlener is de organisatie waar je feitelijk je werkzaamheden uitoefent. Je werkt ook onder leiding en toezicht van de inlener. De inlener bepaalt bijvoorbeeld: werktijden en voorwaarden, hoogte van je salaris, secundaire arbeidsvoorwaarden en contractverlenging.

Urenportaal

Via het My One Urenportaal kun je gewerkte uren declareren en loonstroken opvragen. Gewerkte uren moeten altijd uiterlijk vóór dinsdag 12 uur bij ons zijn ingediend én geaccordeerd door de inlener om die week te kunnen worden verwerkt. Niet iedere werknemer krijgt toegang tot het urenportaal. Het kan ook zijn dat jouw inlener de uren aan ons doorgeeft.

Pas wanneer je dossier compleet is en door alle partijen ondertekend, geven we toegang tot het urenportaal.

Ziekte

Als je ziek bent moet je dit ALTIJD vóór 09:30 uur ‘s ochtends telefonisch aan ons melden via telefoonnummer 020 – 8451074. Wanneer je bent hersteld en weer aan de slag gaat bij de inlener, moet je dit ook aan ons melden. Meer over ziekte.

Betaling

Afhankelijk van jouw contract ontvang je wekelijks, 4-wekelijks of maandelijks je loon. Houd altijd rekening met 1 a 2 dagen verwerkingstijd van transacties door de banken. Meer over betaling van salaris.

Vakantie

Je hebt uiteraard recht op vakantie. Je wordt doorbetaald op algemeen erkende feestdagen waarop je anders normaal zou werken.  8,33% van jouw loon wordt gereserveerd voor de vakantiebijslag (vakantiegeld). In juni wordt het vakantiegeld uitbetaald. Meer over vakantie en vakantiegeld.

Pensioen

Afhankelijk van je arbeidsovereenkomst bouw je pensioen op. Meer over pensioen.