fbpx

Ziek melden

Als je ziek bent moet je dit direct melden bij jouw inlener en op de eerste ziektedag voor 09.30 uur ’s morgens telefonisch bij One via telefoonnummer 020-8451074. Je kunt je niet ziek melden per e-mail of sms. 

Bij de ziekmelding geef je door:

  • De laatst gewerkte dag;
  • De dag waarop je ziek bent geworden;
  • Wanneer je eerstvolgende werkdag zou zijn;
  • De geschatte duur van het verzuim;
  • Het telefoonnummer waarop je direct te bereiken bent;
  • Je verpleegadres, als dit niet overeenkomt met jouw huisadres.

Beter melden

Ben je hersteld? Wanneer je bent hersteld en weer aan de slag gaat bij de inlener, moet je dit melden bij ONE via telefoonnummer 020-8451074

Eerste ziektedag

De dag van ziekmelding geldt als eerste ziektedag. Ben je te laat met ziek melden? Dan geldt de periode tot melding als onbetaald verlof. Als de eerste ziektedag valt op een zaterdag of zondag dan meld jij je, de maandag die daarop volgt, ziek bij jouw praktisch werkgever en bij One. Werk je normaal gesproken ook in het weekend en word je ziek op zaterdag of zondag, dan meld je dit op de eerste dag bij jouw praktisch werkgever en de maandag die daarop volgt bij One.

Juiste (verpleeg)adres doorgeven

Je dient altijd het juiste (verpleeg)adres tijdens je ziekteperiode door te geven, als dit niet overeenkomt met jouw huisadres.

Controle ziekmelding

Na de ziekmelding wordt er van je verwacht dat je thuis blijft zodat een medewerker van onze ARBO afdeling contact met je op kan nemen. Tevens kan onze ARBO arts je een bezoek brengen. Het is toegestaan om je adres te verlaten voor een bezoek aan de huisarts, een medisch specialist of de bedrijfsarts. Het is de bedoeling dat jij je, indien de ziekte daartoe aanleiding geeft, binnen een redelijke termijn onder behandeling van een huisarts of medisch specialist laat stellen.

Verzuimbegeleiding

Onze ARBO dienst neemt contact met je op en maakt een herstelplan in overleg met jou. Je bent verplicht om op het spreekuur van de verzuimbegeleider te verschijnen wanneer daarom wordt gevraagd.

Ziektegeld

Er geldt altijd 1 wachtdag. Het ziektegeld wordt altijd binnen 4 weken ingeboekt en we streven ernaar dit na 2 weken na de eerste ziektedag te doen. Het ziektegeld wordt dan vervolgens met de eerstvolgende verloning krachtens jouw normale betaalfrequentie uitbetaald. Wij betalen 90% van het uurloon door het eerste ziektejaar, maar nooit minder dan het wettelijk minimum loon. Daarnaast kijken wij naar het bestendig arbeidspatroon. Werk je in de laatste 13 weken voorafgaand aan de ziekmelding structureel meer? dan krijg je het gemiddelde aantal uur uitbetaald ook al heb je minder contracturen. Het tweede jaar betalen wij 80% van het uurloon door. 

Eindigt jouw contract van rechtswege en ben je nog ziek op jouw laatste contractdag? Dan word je ziek uit dienst gemeld bij onze Arbodienst Alpina@Work en wordt dit tevens gemeld bij het UWV. Jouw registratietraject blijft gewoon bij onze arbodienst doorlopen zonder onderbreking. Het ziektegeld wordt vanaf de ziek uit dienst melding door Alpina betaald rond de 10e van elke maand. 

De loonstroken die je van Alpina ontvangt bedragen 70% van het ziektegeld en kunnen naar info@oneps.nl worden gestuurd voor een aanvulling van 20% het eerste jaar en 10% het tweede jaar. Alles wat voor dinsdag 12:00 uur binnen is wordt met de eerstvolgende verloning uitbetaald. Wat voor woensdag 12:00 binnen is wordt op de donderdag daarop uitbetaald.

Reeds uit dienst en binnen 4 weken ziek?

Ben je reeds uit dienst en word je binnen 4 weken weer ziek? Dan moet je deze ziekmelding op de eerste ziektedag aan ons doorgeven.