Het minimumloon is een belangrijk onderwerp dat twee keer per jaar wordt herzien: op 1 januari en 1 juli. In 2024 staan er echter enkele grote veranderingen op stapel die van invloed zullen zijn op het minimumloon. Met de introductie van het wettelijk minimumuurloon zullen werknemers een eerlijker salaris ontvangen. In dit artikel zullen we in detail bespreken wat het minimumloon in 2024 inhoudt, waarom het anders is dan voorgaande jaren en wat de gevolgen zullen zijn.

Het minimumuurloon en de verandering in de berekening van het minimumloon

De invoering van het minimumuurloon zal de manier waarop het minimumloon wordt berekend veranderen. Deze verandering is bedoeld om een eerlijker beloningssysteem te creëren. Momenteel wordt het minimumloon per maand vastgesteld door de overheid. Echter, verschillende sectoren hanteren verschillende werkweken, bijvoorbeeld 36 uur in de ene sector en 40 uur in de andere. Dit leidt tot verschillende uurlonen voor werknemers, zelfs als ze hetzelfde minimumloon per maand verdienen.

Huidige situatie: minimum maandloon en verschillen in uurloon

Momenteel bedraagt het minimumloon per 1 juli 2023 €1.995 per maand, ongeacht de duur van de werkweek. Afhankelijk van de duur van de werkweek variëren de uurlonen als volgt:

  • €12,79 bij een werkweek van 36 uur
  • €12,12 bij een werkweek van 38 uur
  • €11,51 bij een werkweek van 40 uur

Dit betekent dat iemand met een werkweek van 40 uur minder per uur verdient dan iemand met een werkweek van 36 uur.

Gelijktrekken van het minimumloon met het minimumuurloon

Per 1 januari 2024 zal het wettelijk minimumuurloon worden ingevoerd, wat betekent dat alle werknemers met een minimumloon hetzelfde uurloon zullen ontvangen, ongeacht de duur van de werkweek. Hierdoor gaan werknemers met een werkweek van 40 uur meer verdienen dan werknemers met een werkweek van 36 uur. Het uurloon wordt de grondslag en niet meer het maandloon.

Gevolgen: Stijging van de loonkosten per 1 januari 2024

Met de invoering van het minimumuurloon zullen de loonkosten per 1 januari 2024 stijgen. Dit komt doordat het uurloon wordt gebaseerd op het huidige minimumuurloon voor een 36-urige werkweek. Werknemers die momenteel een 38- of 40-urige werkweek hebben, zullen dus aanzienlijk meer gaan verdienen, aangezien zij het uurloon van een 36-urige werkweek zullen ontvangen. Deze verandering zal leiden tot een stijging van de loonkosten voor werkgevers.

Stijging van het minimumloon in 2024

Het minimumloon van juli 2023 geeft al een indicatie van de verwachte loonstijging in 2024. Op basis van het minimumloon in 2023 (€1.995 per maand) kunnen we de volgende minimale loonstijgingen verwachten:

  • Bij een werkweek van 40 uur: een stijging van 11,11% naar €2.216,67 per maand
  • Bij een werkweek van 38 uur: een stijging van 5,06% naar €2.105,83 per maand

Let op: Deze berekeningen zijn gebaseerd op het minimumloon van juli 2023 en nog niet gebaseerd op het uurloon voor 2024, aangezien dit waarschijnlijk geïndexeerd zal worden per 1 januari. Dit betekent dat het maandloon waarschijnlijk nog hoger zal uitvallen!

Impact op werkgevers

De invoering van het minimumuurloon zal ook gevolgen hebben voor werkgevers. Er zullen aanpassingen moeten worden gedaan in cao’s, arbeidsovereenkomsten en salarisadministratie. Werkgevers dienen zich bewust te zijn van deze wijzigingen die ingaan op 1 januari 2024.

Berekening van het minimumloon vanaf 2024

Met de invoering van het minimumuurloon wordt de berekening van het loon veel eenvoudiger. Het enige wat nodig is, is kennis van het minimumuurloon per leeftijd en het aantal gewerkte uren. Het minimum maandloon, weekloon en dagloon verliezen hun waarde, aangezien alles draait om het uurloon. Het loon kan eenvoudig worden berekend met behulp van de volgende formule: 

Loon in periode X = (aantal gewerkte uren in periode X) * (wettelijk minimumuurloon).

Minimumjeugdloon en verdere ontwikkelingen

Ook het minimumjeugdloon zal veranderen met de invoering van het minimumuurloon. Er zal een minimumjeugduurloon worden vastgesteld per leeftijdsgroep (15-20 jaar). Deze uurlonen zullen ook in oktober 2023 worden vastgesteld.

Veelgestelde vragen

Om meer duidelijkheid te bieden over het nieuwe minimumuurloon heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een speciaal kennisdocument wettelijk minimumuurloon 2024 opgesteld met veelgestelde vragen en antwoorden.