De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 juli 2023. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2023:

  • € 1995,00 per maand;
  • € 460,40 per week;
  • € 92,08 per dag.

Een vast brutominimumloon per uur is er niet. Het minimumuurloon hangt af van de lengte van een fulltime werkweek in de organisatie. In veel cao’s begint de loonschaal met een salaris dat boven het WML-bedrag ligt. Maar als er geen cao van toepassing is, moet de werkgever tenminste het wettelijk minimumloon betalen.

Jongeren krijgen percentage van wettelijk minimumloon

Werknemers die jonger zijn dan 21 jaar moeten op grond van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) minstens een bepaald percentage van het minimumloon krijgen. Welke bedragen precies voor hen van toepassing zijn, hangt af van hun situatie. De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector gelden. In die cao-afspraken staat hoe lang een normale werkweek duurt. In supermarkten bijvoorbeeld is een volledige werkweek 40 uur. In de horeca en de glastuinbouw is dat 38 uur per week.

LeeftijdPer maandPer weekPer dag
21 jaar en ouder€ 1.995,00€ 460,40€ 92,08
20 jaar€ 1596,00€ 368,30€ 73,66
19 jaar€ 1197,00€ 276,25€ 55,25
18 jaar€ 997,50€ 230,20€ 46,04
17 jaar€ 788,05€ 181,85€ 36,37
16 jaar€ 688,30€ 158,85€ 31,77
15 jaar€ 598,50€ 138,10€ 27,62

Bruto minimumloon per uur

Fulltime werkweek in bedrijf21 jaar en ouder20 jaar19 jaar18 jaar17 jaar16 jaar15 jaar
36 uur€ 12,79€10,24€7,68€6,40€5,06€4,42€3,84
38 uur€ 12,12€9,70€7,27€6,06€4,79€4,19€3,64
40 uur€ 11,51€9,21€6,91€5,76€4,55€3,98€3,46

Bron: Rijksoverheid