fbpx

In de huidige arbeidsmarkt is het steeds belangrijker om te focussen op soft skills bij het werven en selecteren van personeel. Vaardigheidsgericht werven (skill-based werven) is een benadering waarbij meer nadruk wordt gelegd op de competenties, persoonlijke eigenschappen en vaardigheden van kandidaten. In plaats van alleen te kijken naar hun opleiding en werkervaring. In dit artikel bespreken we waarom soft skills zo belangrijk zijn. En hoe uitzendbureaus en recruiters deze effectief kunnen inzetten tijdens het werving en selectieproces.

Wat zijn soft skills?

Soft skills zijn persoonlijke eigenschappen en sociale vaardigheden die het vermogen van een individu om effectief te communiceren, problemen op te lossen en samen te werken met anderen beïnvloeden. Denk hierbij aan communicatieve vaardigheden, leiderschap, aanpassingsvermogen, empathie en probleemoplossend vermogen. In tegenstelling tot hard skills, zoals technische kennis en specifieke beroepsvaardigheden, zijn soft skills niet altijd direct gerelateerd aan een specifieke functie of branche.

Voorbeelden van soft skills

Soft skillBeschrijving
CommunicatieHet vermogen om informatie effectief over te brengen en te ontvangen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk zijn.
Probleemoplossend vermogenHet vermogen om logisch en creatief te denken om problemen op te lossen.
TeamwerkDe bereidheid en het vermogen om samen te werken met anderen om een gemeenschappelijk doel te bereiken.
LeiderschapHet vermogen om anderen te inspireren, te motiveren en te begeleiden om een doel te bereiken.
AanpassingsvermogenHet vermogen om effectief te reageren op veranderingen en onverwachte uitdagingen.
TijdmanagementHet vermogen om tijd efficiënt te beheren om taken tijdig te voltooien.
Emotionele intelligentieHet vermogen om eigen emoties en die van anderen te begrijpen en te beheersen. Dit omvat empathie en sociaal bewustzijn.
Voorbeelden van soft skills

Veranderende arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is in de afgelopen jaren sterk veranderd. Digitalisering, automatisering en globalisering hebben geleid tot nieuwe functies, andere manieren van werken. Daarnaast is een grotere nadruk op samenwerking en communicatie. Hierdoor is er een groeiende vraag naar werknemers met sterke soft skills die in staat zijn om effectief samen te werken, te innoveren en veranderingen te omarmen.

Het belang van soft skills voor organisaties

Organisaties die medewerkers met sterke competenties in dienst hebben, kunnen profiteren van een grotere flexibiliteit, hogere productiviteit en betere samenwerking tussen teams. Want vaardigheiden zijn essentieel om een positieve werkcultuur te creëren en voor effectief leiderschap.. Bovendien zijn werknemers met goede soft skills vaak beter in staat om complexe problemen op te lossen, creatieve oplossingen te bedenken en klantgericht te werken.

Soft skills en recruitment: een nieuwe benadering voor werving en selectie

Om effectief in te spelen op de groeiende vraag naar soft skills, is het belangrijk dat uitzendbureaus en recruiters hun wervingsstrategieën aanpassen. Skill-based recruiting is een benadering waarbij de focus ligt op het identificeren en selecteren van kandidaten op basis van hun vaardigheden. In plaats van alleen te kijken naar hun opleiding en werkervaring.

Het beoordelen van competenties tijdens het wervingsproces

Het beoordelen van soft skills kan een uitdaging zijn voor recruiters, omdat deze vaardigheden vaak moeilijker te meten en te kwantificeren zijn dan hard skills. Toch zijn er verschillende methoden die kunnen worden gebruikt om inzicht te krijgen in de competenties van kandidaten:

  • Gedragsgerichte interviews: Hierbij worden kandidaten gevraagd om concrete voorbeelden te geven van situaties waarin zij bepaalde soft skills hebben toegepast. Dit soort interviews kunnen recruiters helpen om een beter beeld te krijgen van de competenties en persoonlijke eigenschappen van kandidaten.
  • Assessments: Er zijn verschillende assessments en tests beschikbaar die specifiek gericht zijn op het meten van soft skills, zoals persoonlijkheidstesten, communicatievaardigheidstesten en leiderschapstesten.
  • Referenties: Het controleren van referenties kan nuttige informatie opleveren over de vaardigheden van kandidaten, met name als het gaat om samenwerking, communicatie en leiderschap.

Het belang van een goede match tussen kandidaat en opdrachtgever

Bij skill-based recruiting is het cruciaal om te zorgen voor een goede match tussen de soft skills van kandidaten. Maar ook de waarden, cultuur en doelen van de opdrachtgever. Uitzendbureaus en recruiters moeten daarom niet alleen kijken naar de specifieke competenties die vereist zijn voor een bepaalde functie. Houd ook rekening met de unieke eigenschappen van de organisatie waar de kandidaat komt te werken.

Soft skills in vacatureteksten en functieprofielen

Daarom is het belangrijk dat uitzendbureaus en recruiters duidelijk communiceren welke vaardigheden zij zoeken.. Dit kan door competenties expliciet te benoemen in vacatureteksten en functieprofielen. En door aan te geven waarom deze vaardigheden belangrijk zijn voor de betreffende functie.

Het gebruik van duidelijke en specifieke taal

Het is belangrijk om duidelijke en specifieke taal te gebruiken bij het beschrijven van de gewenste soft skills in vacatureteksten en functieprofielen. In plaats van algemene termen zoals “goede communicatievaardigheden” of “teamplayer” te gebruiken, kunt je beter concrete voorbeelden geven van de vaardigheden. Bijvoorbeeld: “in staat om effectief feedback te geven en ontvangen” of “ervaring met het leiden van multidisciplinaire teams”.

Het belang van een realistisch en aantrekkelijk functieprofiel

Een goed functieprofiel geeft niet alleen een duidelijk beeld van de vereiste soft skills. Ook de taken, verantwoordelijkheden en doorgroeimogelijkheden die bij de functie horen. Een realistisch functieprofiel kan kandidaten motiveren om te solliciteren. Dit vergroot de kans op een succesvolle match tussen kandidaat en organisatie.

De toekomst van soft skills in werving en selectie

De groeiende nadruk op competenties in recruitment zal naar verwachting ook in de toekomst blijven toenemen. Technologische ontwikkelingen, zoals kunstmatige intelligentie en automatisering, zullen de arbeidsmarkt verder veranderen. De vraag naar soft skills zoals creativiteit, empathie en probleemoplossend vermogen zal verder toenemen.

Technologische hulpmiddelen bij het beoordelen van vaardigheden

In de toekomst zullen technologische hulpmiddelen een steeds grotere rol gaan spelen bij het beoordelen van vaardigheden tijdens het werving en selectieproces. Denk hierbij aan het gebruik van geavanceerde algoritmes en kunstmatige intelligentie om de soft skills van kandidaten te analyseren en te voorspellen.

Conclusie

Kortom: Soft skills zijn van groot belang in de moderne arbeidsmarkt en zullen naar verwachting alleen maar belangrijker worden in de toekomst. Uitzendbureaus en recruiters dienen hun wervingsstrategieën aan te passen om effectief in te spelen op deze trend. Door te focussen op skill-based recruiting, het beoordelen van vaardigheden tijdens het wervingsproces kunnen zij beter matchen tussen kandidaat en vacature of bedrijfscultuur.

Lees ook: