Een vacature die je voor het einde van de week moet vervullen, sollicitaties en CV’s die je hebt ontvangen en de gesprekken die gevoerd moeten worden. Dit is voor jou dagelijkse kost. In deze periode waarin de arbeidsmarkt steeds krapper wordt wil je zo efficiënt mogelijk werken want ja, tijd is geld. Door eisen te stellen aan de sollicitatiebrieven en CV’s kun je de sollicitanten ‘inzetten’ om jouw werk makkelijker te maken. In dit artikel lees je hoe je dit aan kunt pakken.

Tijdens het screenen van CV’s en potentiële kandidaten is het voor iedere recruiter fijn als die in één opslag een helder beeld kunt vormen van de sollicitant. Feiten en cijfers kunnen hierbij helpen en zijn daarom van vitaal belang. Cijfers geven meer context, plaatsen de rest van de tekst in perspectief en geven meer inzicht in de prestaties en mogelijkheden van de potentiële kandidaat. Zonder getallen en cijfers blijft de rest van de geschreven informatie open voor interpretatie.

Voorbeelden

Als je tijdens het screenen de term ‘teamleider’ leest weet je nog niet of de persoon in kwestie een team van 20 of 200 mensen heeft aangestuurd. Je zult dit moeten navragen bij de kandidaat en dat kost tijd. Wanneer de sollicitant concrete aantallen benoemt in de CV en sollicitatiebrief is het voor jou als recruiter makkelijker om in te schatten of deze persoon geschikt is voor de functie die je voor ogen hebt.

Heeft de kandidaat een sales-functie gehad? Dan wil jij natuurlijk weten hoeveel nieuwe klanten zijn binnengehaald, wat het werkgebied was, welke doelstellingen zijn behaald en in hoeverre dit invloed heeft gehad op de omzetstijging. Zorg ervoor dat al die interessante (en eigenlijk nietszeggende) begrippen tot leven komen door te vragen naar cijfers, percentages van interne prestaties of benchmarks die zijn behaald. Het is nog beter als deze feiten worden aangevuld met informatie over verkoopvolumes van de dienstjaren in vergelijking met collega’s.

Kwantificeren van prestaties en vaardigheden

Feiten en cijfers in een CV maken jouw werk als recruiter ‘makkelijker’ en zijn daarom van belang. Hieronder zie je de verschillende soorten cijfers die je kunt onderscheiden:

Financiën
Welke bijdrage heeft de kandidaat geleverd aan de financiën/groei van het bedrijf?

 • Welk budget heeft de kandidaat beheerd? ‘Ik heb een afdelingsbudget van € 10.000,- beheerd’;
 • Hoeveel kosten zijn er bespaard? ‘Door efficiënt te onderhandelen is er € 3.000,- per maand bespaard’;  
 • Zijn er inkomsten gegenereerd? Hoeveel? ‘In het eerste kwartaal heb ik een winst van € 15.000,- gegenereerd’.

Tijd
Tijd = geld. Hoe efficiënt werkt de kandidaat?

 • Is de kandidaat toegewijd? ‘Ik heb twee jaar lang gewerkt als projectleider’’;
 • Kan hij/zij tijd besparen? ‘Proceswijzigingen hebben twee werkuren per dag bespaard voor mijn personeel’;
 • Worden deadlines behaald? ‘Dit project is drie maanden voor de deadline afgerond’.

Locaties
Hoe groot is de geografische impact van de inzet van de kandidaat?

 • Wat is het werkgebied van de kandidaat? ‘Ik was verantwoordelijk voor de Europese markt’;
 • Beheren ze meerdere afdelingen/kantoren? ‘De kantoren in West-Europa vielen onder mijn gezag’.

Omvang
Hoe groot is de impact van de inzet van de kandidaat?

 • Heeft de kandidaat gewerkt aan grote projecten? ‘Ik heb leiding gegeven aan een project met een budget van € 1 mln’.
 • Hoe groot was het team waarin de kandidaat heeft gewerkt of leiding aan heeft gegeven? ‘Tijdens dit project was ik verantwoordelijk voor 120 personen’.

Percentages
Cijfers zijn belangrijk en met percentages kun je het in een context plaatsen.

 • Heeft de kandidaat de doelstellingen behaald (KPI)? ‘In het eerste jaar heb ik 120% van de doelstellingen bereikt’;
 • Heeft de kandidaat invloed gehad op stijgingen (omzet) en dalingen (wachttijden)?

Conclusie

Door beweringen te onderbouwen met cijfers kunnen kandidaten een nauwkeurige beschrijving geven van hun werk en de invloed die ze hebben (gehad) op het bedrijf waar ze werk(t)en. Zorg er wel voor dat cijfers in context worden geplaatst. Sommige getallen hebben weinig betekenis, tenzij ze worden vergeleken met andere nummers. Vraag de kandidaten daarom om beweringen op hun CV en in de sollicitatiebrief te onderbouwen met getallen.