fbpx

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP) is het pensioenfonds voor uitzendkrachten en gedetacheerden. Werk je als uitzendkracht of gedetacheerde? Dan neem je waarschijnlijk deel aan de pensioenregeling van StiPP. Er zijn twee verschillende pensioenregelingen bij StiPP: de Basisregeling en de Plusregeling. Het is belangrijk om te weten wat het verschil tussen beide is, zodat je als werknemer goed geïnformeerd bent over je pensioenopbouw. In dit artikel zullen we ingaan op de StiPP Basisregeling en de StiPP Plusregeling, inclusief de voorwaarden, premies en voordelen die ze bieden.

De StiPP Basisregeling  

De StiPP Basisregeling treedt in werking zodra je 21 jaar of ouder bent en werkt als uitzendkracht of gedetacheerde. Vanaf jouw eerste werkdag dat je 21 of ouder bent, start je direct met pensioen opbouwen in de Basisregeling. Vanaf 1 januari 2024 wordt de leeftijdsgrens 18 jaar of ouder.

In de Basisregeling betaalt je werkgever de pensioenpremie volledig. Deze regeling kost jou zelf dus niets. De premie is een percentage van jouw brutoloon en wordt maandelijks op een pensioenrekening gestort. Dit geld wordt belegd. Het geld dat wordt ingelegd en het rendement van de beleggingen vormen samen je pensioenkapitaal. In de Basisregeling is er geen pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid. Dit betekent dat als je arbeidsongeschikt raakt, de opbouw van je pensioen stopt.

De StiPP Plusregeling

Na 52 gewerkte weken ga je over naar de StiPP Plusregeling. In de Plusregeling wordt een hogere pensioenpremie betaald en bouw je meer pensioen op dan in de Basisregeling.

Bij de Plusregeling wordt de pensioenpremie verdeeld tussen jou als werknemer en je werkgever. Je werkgever betaalt een deel van de premie en jij betaalt een deel. De exacte hoogte van je premie hangt af van je leeftijd en wordt berekend op basis van een percentage van je pensioengrondslag. De pensioengrondslag is het pensioengevend loon minus de franchise, wat het gedeelte van je salaris is waarover je geen pensioen opbouwt.

Het belangrijke verschil tussen de Plusregeling en de Basisregeling is dat in de Plusregeling pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid is inbegrepen. Dit betekent dat als je arbeidsongeschikt raakt, je blijft pensioen opbouwen, mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Naast het hogere pensioenopbouwpercentage en de pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid, biedt de Plusregeling nog een ander voordeel ten opzichte van de Basisregeling. In de Plusregeling hebben niet alleen gehuwden en geregistreerde partners recht op partnerpensioen, maar ook samenwonenden met een samenlevingscontract. Dit betekent dat als je in de Plusregeling zit en samenwoont, je partner ook recht heeft op partnerpensioen in geval van overlijden.

Meer weten?

Op www.stippensioen.nl vind je meer informatie en kan je zien hoeveel StiPP pensioen je al hebt opgebouwd.