fbpx

Inlenersbeloning

motivationInlenersbeloning

Een situatie die je vast niet onbekend voorkomt: je bent bezig een offerte op te stellen voor een nieuw bedrijf. Je kandidaat is goed, het bedrijf geïnteresseerd, het draait nu om de cijfers, die geven de doorslag voor je go of no-go. Je wilt een scherpe prijs neerleggen, waar jij zelf ook nog wat aan over houdt.

 

Maar het bedrijf heet ‘Metaalwerkers BV’. Je twijfelt; moet je dan een ander loon toepassen? Werken ze eigenlijk wel 40 uur per week? Mag je de ABU cao wel of niet toepassen? Je wilt tenslotte in één keer een goede prijs voor kunnen stellen, en niet achteraf veranderingen door moeten voeren in het tarief, of erger nog; je marge zien verdampen!

 

Wat is inlenersbeloning?

Inlenersbeloning is een term die voorkomt in de CAO voor uitzendkrachten. Inlenersbeloning is er op gericht dat de uitzendkracht hetzelfde salaris verdient en ook daadwerkelijk ontvangt als de overige personeelsleden van de inlener die dezelfde werkzaamheden uitvoeren. Inlenersbeloning is wettelijk vastgelegd om het verschil in beloning tussen uitzendkrachten en personeel met rechtstreeks dienstverband tegen te gaan. Vanaf 30 maart 2015 is elk uitzendbureau verplicht om inlenersbeloning vanaf de eerste werkdag van de uitzendkracht toe te passen.

 

Voor wie geldt inlenersbeloning?

Inlenersbeloning geldt voor alle uitzendkrachten behalve voor werknemers met een contract voor onbepaalde tijd (Fase C). Uitzendkrachten met een Fase C contract vallen onder een eigen (ABU-)loongebouw. Ook bepaalde groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt (denk aan schoolverlaters of langdurig werklozen) blijft een apart loongebouw gelden. Dit geldt ook voor mensen die worden bemiddeld vanuit de Participatiewet en mensen die het uitzendbureau van werk-naar-werk begeleidt.

 

Aspecten van inlenersbeloning

De inlenersbeloning houdt dus in dat uitzendkrachten recht hebben op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in vaste dienst zijn bij het inlenende bedrijf. De inlenersbeloning heeft niet alleen betrekking op het salaris, maar ook op andere aspecten zoals:

 

 • Het brutoloon conform de schaal waarin de werknemer is ingedeeld
 • ATV- of ADV-dagen
 • Toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren
 • Initiële loonsverhogingen, zoals bepaald bij de inlener
 • Onkostenvergoedingen
 • Periodieken

 

Bij het vaststellen van het uurtarief van een uitzendkracht wordt gekeken wat werknemers die dezelfde werkzaamheden uitvoeren in vaste dienst van de inlener (die volgens de cao van de inlener worden betaald) verdienen. De beloning van een uitzendkracht mag namelijk niet lager zijn dan die van een werknemer die dezelfde functie uitvoert, in vaste dienst bij de inlener. Hierdoor kan de beloning van een uitzendkracht dus per inlener verschillen.

 

Hoe gaan wij om met inlenersbeloning?

In principe moet je als intermediair de volgende zaken aanleveren:

 

 • De CAO die geldt bij de inlener
 • Functietitel
 • Schaal en trede binnen het loongebouw van de betreffende CAO
 • Eventueel het aantal functiejaren
 • Het bruto uurloon conform de schaal waarin de werknemer is ingedeeld
 • Initiële loonsverhogingen, zoals bij inlener bepaald
 • Onkostenvergoedingen
 • ATV / ADV (indien van toepassing)

 

Dit lijkt veel, maar niet in vergelijking met de zaken die wij er allemaal nog bij zoeken.

 1. Toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren
 2. Periodieken


Let op

Sommige CAO’s bevatten nog bepalingen opgenomen die specifiek over ingeleend personeel gaan. Ook die punten moeten we meenemen in de beloning. Een voorbeeld is de metaal-CAO. Ook wanneer bij de inlener een eigen arbeidsvoorwaardenreglement geldt voor haar werknemers, bovenop de cao, dan geldt deze ook voor de uitzendkrachten die bij deze inlener zijn tewerkgesteld. Het is namelijk ‘inlenersbeloning’ en geen ‘cao-beloning’.

 

De juiste CAO bepalen

De volgende vragen moeten worden beantwoord. Al vóór de plaatsing moeten wij dit deze informatie compleet hebben. De inlener verklaart door ondertekening van de contracten namelijk of er wel of geen CAO geldt, en eventueel welk bedrijfsreglement ze toepassen.

 

 1. Is er een CAO geldig bij het bedrijf?
  Indien de inlener zegt dat ze geen CAO hebben,  moet je vaststellen of de inlener niet on de werkingssfeer van een CAO valt. Sommige inleners hebben zich onvoldoende verdiept in deze materie en vallen soms toch onder de werkingssfeer van een cao.
 2. Valt het bedrijf onder de werkingssfeer van een CAO? Is de CAO algemeen verbindend verklaard?
  Indien de inlener is aangesloten bij een bedrijfstak of werkgeversorganisatie dan is daar vaak automatisch een CAO aan verbonden. Soms is dat niet zo, maar hanteren ze wel eigen regels voor bijvoorbeeld overwerk, of een werkweek van 38 uur.
 3. Heeft het bedrijf eigen mensen in dienst?
 4. Wat staat er aan looncomponenten in die arbeidsovereenkomsten?
 5. Is er bedrijfsbeleid? Dit kan een personeelsreglement zijn of wanneer de inlener geen arbeidsvoorwaarden heeft vastgelegd, de minimale regels uit de wet.
 6. Zijn er arbeidsvoorwaarden vastgelegd in het bedrijf in een bedrijfseigen regeling?
  Als regels zijn die gelden voor al het eigen personeel dan gelden die ook voor de uitzendkracht.

 

De kern is dus gelijk belonen! Dit kan ook betekenen dat de inlener lager beloont dan de CAO voor uitzendkrachten. Dit mag ZOLANG de inlener deze beloning ook toepast bij vast personeel en het niet in strijd is met de wet. Indien bovenstaande ook niet aanwezig is, dan is het raadzaam om terug te vallen naar de ABU-beloning. Wel belangrijk om dit af te stemmen met je controlerende instelling zodat je op één lijn zit.

 

Wat als de inlener geen cao heeft?

Als de inlener helemaal geen eigen werknemers heeft en niet onder (de werkingssfeer van) een CAO valt, val je terug op de ABU-CAO en moet je de normtabel hanteren.

 

Keuze kan je niet wijzigen

De inlenersbeloning is verbonden aan een bepaalde functie. Wanneer bijvoorbeeld een productiekracht wordt uitgezonden op inlenersbeloning vanaf dag één moeten alle productiekrachten die door dit uitzendbureau worden uitgezonden naar dezelfde inlener ook vanaf dag één op inlenersbeloning worden verloond. Hierbij mag geen onderscheid gemaakt worden tussen vakantiekrachten of reguliere uitzendkrachten. Al heeft de uitzendkracht slechts vijf dagen gewerkt bij betreffende inlener, dan kan niet meer gekozen worden om de inlenersbeloning toe te passen en kan de uitzendonderneming pas na een onderbreking van 26 weken van de verblijfsduur van de uitzendkracht bij deze inlener zijn keuze wijzigen.

 

Misverstand

Inlenersbeloning betekent NIET dat een uitzendkracht onder de CAO van de inlener valt. Uitzendkrachten vallen altijd onder de ABU-CAO voor uitzendkrachten. Alleen voor de bovengenoemde 6 elementen geldt de CAO van de inlener. Dit betekent dat voor zaken zoals pensioen en vakantiedagen, gewoon de ABU-CAO geldt. Dit kan voor rare situaties leiden. Voorbeeld: In sommige CAO’s is 5 mei altijd een vrije dag (bijvoorbeeld werknemers van de Rijksoverheid). Bij de ABU-CAO is 5 mei alleen eens in de vijf jaar een officiële vrije dag. Dit betekent dat het kan gebeuren dat een flexwerker bij de overheid op 5 mei verplicht een vakantiedag moet opnemen, terwijl zijn of haar collega’s volgens hun CAO een vrije dag hebben.

 

Gebruik het Registratieformulier Inlenersbeloning om de inlenersbeloning bij jouw opdrachtgever in kaart te brengen.

 

Meer info? Kijk ook op inlenersbeloning.nl

 

 


Hoe nuttig vind je dit artikel? Geef je waardering:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, average: 5,00 out of 5)

Loading...