fbpx

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2019

minimumloon

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2019

Elk halfjaar wordt het wettelijk minimumloon aangepast aan de gemiddelde contractontwikkelingen. Onlangs heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wettelijk minimumloon per 1 juli 2019 in de Staatscourant gepubliceerd. Hieruit blijkt dat het brutominimumloon volgend jaar stijgt naar € 1.635,60 per maand, € 377,45 per week en € 75,49 per dag.

Een vast brutominimumloon per uur is er niet. Het minimumuurloon hangt af van de lengte van een fulltime werkweek in de organisatie. In veel cao’s begint de loonschaal met een salaris dat boven het WML-bedrag ligt. Maar als er geen cao van toepassing is, moet de werkgever tenminste het wettelijk minimumloon betalen.

Jongeren krijgen percentage van wettelijk minimumloon

Werknemers die jonger zijn dan 21 jaar (dit was voorheen 22 jaar) moeten op grond van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) minstens een bepaald percentage van het minimumloon krijgen. Welke bedragen precies voor hen van toepassing zijn, hangt af van hun situatie.

LeeftijdStaffelingPer maandPer weekper dag
21 jaar en ouder100%1635,60377,4575,49
20 jaar80%1308,50301,9560,39
19 jaar60%981,35226,4545,29
18 jaar50%817,80188,7537,75
17 jaar39,5%646,05 149,10 29,82
16 jaar34,5%564,30130,2026,04
15 jaar30%490,70113,2522,65

Beroepsbegeleidende leerweg (BBL)

Voor jongeren van 18,19 of 20 jaar waarmee in hun arbeidsovereenkomst afspraken zijn gemaakt over een beroepsbegeleidende leerweg (BBL), gelden namelijk andere minimumbedragen dan voor andere jonge werknemers.

LeeftijdStaffeling BBLPer maandPer weekPer dag
20 jaar61,5%1005,90232,1546,43
19 jaar52,50%858,70198,1539,63
18 jaar45,50%744,20171,7534,35

Bruto minimumloon per uur

Afgeleid bruto minimumloon per uur na afronding (naar boven) per 1 juli 2019 bij een gebruikelijke arbeidsduur van 36, 38 en 40 uur is gepubliceerd in de volgende tabel. Hierbij wordt bij de afronding gebruik gemaakt van een afronding naar boven, om te voorkomen dat er onbedoeld een betaling ontstaat die lager is dan het wettelijk minimumloon zoals vastgesteld in artikel 1 van deze regeling.

Leeftijd36 uur per week38 uur per week40 uur per week
21 jaar en ouder10,499,949,44
20 jaar8,397,957,55
19 jaar6,305,965,67
18 jaar5,254,974,72
17 jaar4,153,933,73
16 jaar 3,62
3,433,26
15 jaar3,152,992,84

Bruto minimumloon per uur (BBL)

Bruto minimumloon per uur voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een bbl per 1 juli 2019 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:

Leeftijd36 uur per week38 uur per week40 uur per week
20 jaar6,45 6,115,81
19 jaar5,515,224,96
18 jaar4,784,524,30

Bron: Staatscourant

Tags: