fbpx

FEESTDAGEN

Alleen als je daadwerkelijk op een algemeen erkende feestdag hebt gewerkt, vul je deze uren in. In alle andere gevallen vul je niks in en berekenen we de uren automatisch. 

De uitbetaling van deze feestdagen gebeurt altijd uiterlijk 2 weken later.

Fase A:
Je hoeft zelf geen uren in te vullen op algemeen erkende feestdagen, dat doen wij voor je. De berekening is als volgt:

Het aantal uren aan feestdagen uitkering is het gemiddelde aantal gewerkte uren op de dag waarop een feestdag valt. Het wordt gemeten over een periode van de 13 voorgaande weken.

Als iemand 10 weken voor tweede paasdag gestart is en iedere maandag in die periode 8 uur heeft gewerkt, zal hij (10 * 8) / 10 = 8 uur betaald krijgen wanneer er nu een feestdag op een maandag valt. Over vakantiedagen worden geen reserveringen opgebouwd, die tellen dus niet mee.

Fase B en C:
Je krijgt de feestdagen volgens je normale arbeidspatroon uitbetaald.

ALGEMEEN ERKENDE FEESTDAGEN

  • Nieuwjaarsdag
  • Hemelvaartsdag
  • Tweede Paasdag
  • Tweede Pinksterdag
  • Koningsdag*
  • Eerste Kerstdag*
  • Tweede Kerstdag*

* voorzover niet vallende op zaterdagen en/of zondagen.

Bekijk de data van de algemeen erkende feestdag van dit jaar.

Let op: De daadwerkelijke uitbetaling van de feestdagen kan een week later dan normaal gesproken plaatsvinden in verband met verwerken van de eventuele gewerkte uren op de desbetreffende feestdag.