fbpx

Sectorverloning niet langer mogelijk na 1 januari 2020

Sectorverloning niet langer mogelijk na 1 januari 2020

Door invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is sectorverloning vanaf 1 januari 2020 niet meer toegestaan. Vanaf dat moment zullen álle uitzendondernemingen uitsluitend in sector 52 mogen verlonen. Dit geldt niet voor de payrollondernemingen, die zullen ingedeeld worden in sector 45.

One doet niet aan sectorverloning is daarom blij met deze wijziging omdat sectorverloning oneerlijke concurrentie in de hand werkte.

Wat is sectorverloning?

Werkgevers worden door de belastingdienst ingedeeld in een sector. Deze sectorindeling is van belang voor de hoogte van een aantal premies. Per sector gelden verschillende premiepercentages. De kosten van werkgeverschap wordt dus mede bepaald door de sector waar je onder bent ingedeeld.

Voor uitzenders geldt in beginsel sector 52 (Uitzendbedrijven). Het was echter voor uitzend- en payrollbedrijven mogelijk om onder bepaalde voorwaarden in een andere sector te verlonen en daardoor van sectorale voordelen te genieten. Denk hierbij aan lagere premies en dus een kostprijsbesparing.

Vanaf 1 januari 2020 zullen uitzend- en payrollbedrijven die wel gebruik maken van sectorverloning te maken krijgen met hogere kosten en daarmee een grotere stijging in de kostprijs krijgen.

Vraag je huidige backoffice dus in welke sector zij verlonen. Het voorkomt straks onaangename verrassingen.

Tags: