fbpx

Het nut van een backoffice voor werving- en selectiebureaus

Backoffice voor Werving en Selectiebureaus

Het nut van een backoffice voor werving- en selectiebureaus

Soms is het voor een werving- en selectiebureau interessanter om kandidaten te plaatsen via een backoffice dan om eenmalig een fee in rekening te brengen bij de inlener. In dit artikel lees je meer over deze en nog vier andere situaties waarin het nuttig kan zijn voor een werving- en selectiebureau om een backoffice in te schakelen.

Voor werving- en selectiebureaus is het logisch om een bepaald percentage van het bruto jaarsalaris als fee in rekening te brengen bij de inlener. Maar de gemaakte afspraken zijn doorgaans complex en vatbaar voor een verkeerde interpretatie. Wat dacht je van de volgende situaties: Je biedt je klant een kracht aan, maar achter de schermen gaat je klant een relatie aan met de kracht en omzeilt op deze manier de te betalen fee en andere vergoedingen. Hoe sterk sta je als intermediair? Of de kracht stopt eerder bij zijn inlener dan de afgesproken werkperiode. Waar heb je als intermediair dan recht op? Hoe kun je deze onaangename situaties als werving- en selectiebureau voorkomen? Schakel een backoffice in en besteed het werkgeverschap uit! Je kandidaten vallen daardoor onder de ABU. Binnen de ABU is van alles geregeld om dit soort situaties te voorkomen dan wel op de juiste manier aan te pakken.

Wat kan een backoffice voor een werving- en selectiebureau betekenen?


Geen risico’s
Een werving- en selectiebureau dat het juridisch werkgeverschap uitbesteedt aan een backoffice draagt geen risico. Jouw backoffice stelt de inleenovereenkomst op en toetst de inlener aan een aantal kredietvoorwaarden. De kredietwaardigheid wordt overlegd aan de verzekeringsinstantie. Hierdoor is de factuurwaarde voor 90% verzekerd. Door gedegen controles vooraf is de noodzaak tot verrekening met een intermediair vrijwel uitgesloten.

Langere contractperiode
Sinds de aanpassing op de Wet Werk en Zekerheid mag een inlener een werknemer voor maximaal twee jaar een tijdelijk contract aanbieden. Via een backoffice mag een werknemer onder een tijdelijk contract van 78 weken werken. Dit geeft de inlener de mogelijkheid om een werknemer goed te leren kennen, voordat de inlener de werknemer vast in dienst moet nemen. Het voordeel voor de intermediairs is dat zij meer marge kunnen maken, omdat de duur van de contractperiode veel langer is.

WAADI–proof
Werving- en selectiebureaus met een eigen poule aan mensen die gedetacheerd kunnen worden, moeten WAADI–proof zijn. In de Waadi (Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs) liggen de richtlijnen, eisen en plichten vast, die worden gesteld aan het detacheren van werknemers. Deze werving- en selectiebureaus worden iedere 6 maanden ge-audit door een onafhankelijk accountant die vaststelt of het bureau nog steeds voldoet aan de gestelde eisen. Dat kost veel tijd en energie. Met een backoffice als partner hoef je niet aan deze eis te voldoen, omdat zij jou het juridisch werkgeverschap uit handen nemen. Jouw backoffice beschikt over de juiste certificering, zodat je automatisch voldoet aan deze eis.

Loyaliteit
Schaarse arbeidskrachten blijven langer loyaal aan een werving- en selectiebureau met een backoffice, omdat in een inleenovereenkomst precies ligt vastgelegd wanneer een arbeidskracht met specifieke kennis gratis mag worden overgenomen. Zonder deze overeenkomst loopt een werving- en selectiebureau het risico dat een schaarse arbeidskracht wordt weggekaapt.

Lees meer: Backoffice voor werving- en selectiebureaus


Hoe nuttig vind je dit artikel? Geef je waardering:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Laden...