fbpx

Veelgestelde vragen van inleners

Wie is One?

One is een full-service backoffice dienstverlener voor intermediairs zoals: uitzendbureaus, detacheringsbureaus, werving & selectiebureaus en administratiekantoren. Wij hebben een exclusieve focus op arbeidsintermediairs.

Wij fungeren als juridisch werkgever en verzorgen voor ondernemers in de flexbranche de personeel- & salarisadministratie. Met One als jouw ABU en NEN4400-1 gecertificeerde professional backoffice op de achtergrond kan jij je richten op waar je goed in bent: het maken van de juiste match. One doet de rest!

Aan wie moet ik facturen betalen?

Je betaalt facturen altijd aan One. Je vindt het bankrekeningnummer op de factuur.

Waarom ontvang ik facturen pas na 3 dagen?

Facturen worden door ons systeem automatisch gedateerd op de laatste dag van de week van een verloningsperiode. Maar wij versturen de facturen pas nadat de verloning heeft plaatsgevonden. Hierdoor zit er een verschil van 3 dagen tussen de factuurdatum en ontvangstdatum. Bij het sturen van betalingsherinneringen houden wij hier ook rekening mee. Wij sturen een eerste betalingsherinnering daarom ook niet eerder dan 4 dagen nadat een factuur is vervallen.

Voorbeeld bij wekelijkse verloning en facturatie:

Bij wekelijkse verloning en facturatie worden de facturen altijd gedateerd op de zondag. Omdat de gedeclareerde uren eerst moeten worden geaccordeerd (uiterlijk voor dinsdags voor 12 uur) en uitbetaald (op woensdag), ontvang je daarom ook pas op woensdag de factuur.

Hoeveel vertragingsrente brengen jullie in rekening?

De betaaltermijn van de facturen spreek je af met jouw intermediair. De contractuele rente voor verlaat betaalde facturen is standaard 0,5% per week. Vertragingsrente brengen we echter altijd pas vanaf de 2e betalingsherinnering in rekening. Indien wij na een laatste sommatie geen betaling ontvangen, stellen wij een volledige leverstop in en geven wij de vordering uit handen aan incassospecialisten.

Wil je een ruimere betalingstermijn? Neem dan contact op met de intermediair.

Waar kan ik inloggen om uren door te geven?

Je kunt uren declareren en accorderen via My One.

Feestdagen – Hoe werkt dat?

FEESTDAGEN

Alleen als de flexwerker daadwerkelijk op een algemeen erkende feestdag heeft gewerkt, vul je deze uren in, anders hoef je niets te doen en berekenen wij dit automatisch:

Fase A:
Flexwerker hoeft zelf geen uren in te vullen op algemeen erkende feestdagen, dat doen wij. De berekening is als volgt:

Het aantal uren aan feestdagen uitkering is het gemiddelde aantal gewerkte uren op de dag waarop een feestdag valt. Het wordt gemeten over een periode van de 13 voorgaande weken.

Als iemand 10 weken geleden gestart is en iedere maandag in die periode 8 uur heeft gewerkt, zal hij (10 * 8) / 13 = 6,15 oftewel 6 uur en 9 minuten betaald krijgen wanneer er nu een feestdag op een maandag valt. Over vakantiedagen worden geen reserveringen opgebouwd, die tellen dus niet mee.

Fase B en C:
De flexwerker krijgt de feestdagen volgens het normale arbeidspatroon uitbetaald.

ALGEMEEN ERKENDE FEESTDAGEN

  • Nieuwjaarsdag
  • Hemelvaartsdag
  • Tweede Paasdag
  • Tweede Pinksterdag
  • Koningsdag*
  • Eerste Kerstdag*
  • Tweede Kerstdag*

* voorzover niet vallende op zaterdagen en/of zondagen.

Let op: De daadwerkelijke uitbetaling van de feestdagen kan een week later dan normaal gesproken plaatsvinden in verband met verwerken van de eventuele gewerkte uren op de desbetreffende feestdag.

 

Hoe werkt de doorlopende zakelijke SEPA incasso?

One kan facturen automatisch incasseren door middel van een doorlopende zakelijke Europese SEPA incasso. Hiervoor dient de klant een SEPA machtigingsformulier te ondertekenen en deze machtiging eenmalig zelf te registreren bij zijn bank.

SEPA Incasso Bedrijven registreren bij eigen bank

Doorlopende Zakelijke Europese incasso voor bedrijven (SEPA machtigingen voor bedrijven) moeten altijd ook bij de eigen bank worden geregistreerd met behulp van het zogenaamde Incassant-id.

Het Incassant-id van One staat op de machtiging. Het registreren van een zakelijke SEPA incasso verschilt per bank:

Meer informatie staat onder andere op:

ING Bank: http://goo.gl/RYmyJd

ABN-AMRO Bank: http://goo.gl/zKpQic

Overige banken:

De procedure voor het machtigen van een Zakelijke Europese incasso Doorlopende (business-to-business) machtiging is per bank verschillend. Neem daarom contact op met jouw bank en vraag hoe je een doorlopende zakelijk incasso kunt machtigen.

One kan pas overgaan tot automatische incasso wanneer de machtiging is ondertekend en geregistreerd door de klant bij zijn bank. Tot die tijd zullen alle uitgebrachte facturen handmatig moeten worden voldaan.