fbpx

Veelgestelde vragen

INLENERS – FAQ

 

Wie is One?

One is een full-service backoffice dienstverlener voor intermediairs zoals: uitzendbureaus, detacheringsbureaus, werving & selectiebureaus en administratiekantoren. Wij hebben een exclusieve focus op arbeidsintermediairs.

Wij fungeren als juridisch werkgever en verzorgen voor ondernemers in de flexbranche de personeel- & salarisadministratie. Met One als jouw ABU en NEN4400-1 gecertificeerde professional backoffice op de achtergrond kan jij je richten op waar je goed in bent: het maken van de juiste match. One doet de rest!

Aan wie moet ik facturen betalen?

Je betaalt facturen altijd aan One. Je vindt het bankrekeningnummer op de factuur.

Waarom ontvang ik facturen pas na 3 dagen?

Facturen worden door ons systeem automatisch gedateerd op de laatste dag van de week van een verloningsperiode. Maar wij versturen de facturen pas nadat de verloning heeft plaatsgevonden. Hierdoor zit er een verschil van 3 dagen tussen de factuurdatum en ontvangstdatum. Bij het sturen van betalingsherinneringen houden wij hier ook rekening mee. Wij sturen een eerste betalingsherinnering daarom ook niet eerder dan 4 dagen nadat een factuur is vervallen.

Voorbeeld bij wekelijkse verloning en facturatie:

Bij wekelijkse verloning en facturatie worden de facturen altijd gedateerd op de zondag. Omdat de gedeclareerde uren eerst moeten worden geaccordeerd (uiterlijk voor dinsdags voor 12 uur) en uitbetaald (op woensdag), ontvang je daarom ook pas op woensdag de factuur.

Hoeveel vertragingsrente brengen jullie in rekening?

De betaaltermijn van de facturen spreek je af met jouw intermediair. De contractuele rente voor verlaat betaalde facturen is standaard 0,5% per week. Vertragingsrente brengen we echter altijd pas vanaf de 2e betalingsherinnering in rekening. Indien wij na een laatste sommatie geen betaling ontvangen, stellen wij een volledige leverstop in en geven wij de vordering uit handen aan incassospecialisten.

Wil je een ruimere betalingstermijn? Neem dan contact op met de intermediair.

Waar kan ik inloggen om uren door te geven?

Je kunt uren declareren en accorderen via My One.

Feestdagen – Hoe werkt dat?

FEESTDAGEN

Alleen als de flexwerker daadwerkelijk op een algemeen erkende feestdag heeft gewerkt, vul je deze uren in, anders hoef je niets te doen en berekenen wij dit automatisch:

Fase A:
Flexwerker hoeft zelf geen uren in te vullen op algemeen erkende feestdagen, dat doen wij. De berekening is als volgt:

Het aantal uren aan feestdagen uitkering is het gemiddelde aantal gewerkte uren op de dag waarop een feestdag valt. Het wordt gemeten over een periode van de 13 voorgaande weken.

Als iemand 10 weken geleden gestart is en iedere maandag in die periode 8 uur heeft gewerkt, zal hij (10 * 8) / 13 = 6,15 oftewel 6 uur en 9 minuten betaald krijgen wanneer er nu een feestdag op een maandag valt. Over vakantiedagen worden geen reserveringen opgebouwd, die tellen dus niet mee.

Fase B en C:
De flexwerker krijgt de feestdagen volgens het normale arbeidspatroon uitbetaald.

ALGEMEEN ERKENDE FEESTDAGEN

 • Nieuwjaarsdag
 • Hemelvaartsdag
 • Tweede Paasdag
 • Tweede Pinksterdag
 • Koningsdag*
 • Eerste Kerstdag*
 • Tweede Kerstdag*

* voorzover niet vallende op zaterdagen en/of zondagen.

Let op: De daadwerkelijke uitbetaling van de feestdagen kan een week later dan normaal gesproken plaatsvinden in verband met verwerken van de eventuele gewerkte uren op de desbetreffende feestdag.

 

Hoe werkt de doorlopende zakelijke SEPA incasso?

One kan facturen automatisch incasseren door middel van een doorlopende zakelijke Europese SEPA incasso. Hiervoor dient de klant een SEPA machtigingsformulier te ondertekenen en deze machtiging eenmalig zelf te registreren bij zijn bank.

SEPA Incasso Bedrijven registreren bij eigen bank

Doorlopende Zakelijke Europese incasso voor bedrijven (SEPA machtigingen voor bedrijven) moeten altijd ook bij de eigen bank worden geregistreerd met behulp van het zogenaamde Incassant-id.

Het Incassant-id van One staat op de machtiging. Het registreren van een zakelijke SEPA incasso verschilt per bank:

Meer informatie staat onder andere op:

ING Bank: http://goo.gl/RYmyJd

ABN-AMRO Bank: http://goo.gl/zKpQic

Overige banken:

De procedure voor het machtigen van een Zakelijke Europese incasso Doorlopende (business-to-business) machtiging is per bank verschillend. Neem daarom contact op met jouw bank en vraag hoe je een doorlopende zakelijk incasso kunt machtigen.

One kan pas overgaan tot automatische incasso wanneer de machtiging is ondertekend en geregistreerd door de klant bij zijn bank. Tot die tijd zullen alle uitgebrachte facturen handmatig moeten worden voldaan.

PROFESSIONAL BACKOFFICE – FAQ

 

Waarin onderscheidt One zich van anderen?

Exclusief voor intermediairs

Backoffice is geen bijzaak voor One. Wij hebben een exclusieve focus op de samenwerking met uitzendbureaus, detacheerders en werving & selectiebureaus. Onze expertise, processen en software zijn geoptimaliseerd voor arbeidsintermediairs. Lees alle voordelen op een rij.

Ik ben geen intermediair, kan ik toch klant worden?

Wij leveren exclusief aan intermediairs. Ben je geen intermediair? Neem dan contact op met onze adviseurs via 020-8451074. Zij kunnen je kosteloos adviseren.

Hoe snel kan ik een kandidaat plaatsen via One?

Indien gewenst kan je direct klant worden en plaatsingen maken via One. Wij verwerken een plaatsing binnen 1 werkdag maar mogen pas overgaan tot verloning als het dossier compleet is en alle benodigde documenten getekend retour zijn.

Hoe kan ik overstappen naar One?

Je kunt eenvoudig overstappen naar One. Plaatsingen die je ergens anders hebt ondergebracht nemen we dan voor je over. Neem hiervoor contact op met een van onze adviseurs via 020-8451074. Zij stellen, in overleg met jou, een plan van aanpak op zodat de overgang zonder problemen verloopt.

INTERMEDIAIRS – FAQ

 

Wanneer worden mijn marges uitbetaald?

Wij betalen op woensdag de marges van de voorgaande periode. De periode is afhankelijk van de facturatiefrequentie van de klant. Indien wij jouw klant wekelijks factureren ontvang je ook wekelijks de marges.

Betaling van de marges vormt altijd het sluitstuk van de cyclus: declaraties –> verloning –> facturering –> marges.

Worden de marges met of zonder BTW betaald?

Op alle marges wordt 21% BTW toegevoegd en uitbetaald. Deze BTW dient u als ondernemer af te dragen aan de fiscus.

Waarom staat er een negatief bedrag op mijn margefactuur?

Omdat wij jouw klant het gehele tarief factureren, ontvang je voor de marges een zogenaamde creditfactuur. Hierop staat het deel dat wij aan jou uitkeren.

Hoe werkt de doorlopende zakelijke SEPA incasso?

One kan facturen automatisch incasseren door middel van een doorlopende zakelijke Europese SEPA incasso. Hiervoor dient de klant een SEPA machtigingsformulier te ondertekenen en deze machtiging eenmalig zelf te registreren bij zijn bank.

SEPA Incasso Bedrijven registreren bij eigen bank

Doorlopende Zakelijke Europese incasso voor bedrijven (SEPA machtigingen voor bedrijven) moeten altijd ook bij de eigen bank worden geregistreerd met behulp van het zogenaamde Incassant-id.

Het Incassant-id van One staat op de machtiging. Het registreren van een zakelijke SEPA incasso verschilt per bank:

Meer informatie staat onder andere op:

ING Bank: http://goo.gl/RYmyJd

ABN-AMRO Bank: http://goo.gl/zKpQic

Overige banken:

De procedure voor het machtigen van een Zakelijke Europese incasso Doorlopende (business-to-business) machtiging is per bank verschillend. Neem daarom contact op met jouw bank en vraag hoe je een doorlopende zakelijk incasso kunt machtigen.

One kan pas overgaan tot automatische incasso wanneer de machtiging is ondertekend en geregistreerd door de klant bij zijn bank. Tot die tijd zullen alle uitgebrachte facturen handmatig moeten worden voldaan.

Hoe werkt het pre-incasso traject?

One verzorgt ook het zogenaamde pre-incasso traject van de facturen. Indien een factuur is vervallen sturen wij in totaal 3 reminders:

 1. Eerste betalingsherinnering zonder vertragingsrente (vanaf 3 dagen nadat een factuur is vervallen).
 2. Aanmaning met rente (0,5% per week)
 3. Sommatie met rente (0,5% per week)

Wij bellen ook altijd de klant en stellen de intermediair op de hoogte bij het sturen van de sommatie.  Indien de klant dan nog niet heeft betaald, geven wij de gehele vordering uit handen aan onze incassospecialisten en beëindigen wij alle plaatsingen bij deze klant (leverstop).

Bespreek met de klant de betaaltermijn daarom goed af en zorg voor een correct facturatie e-mailadres. Zorg ook dat de afdeling crediteuren op de hoogte is van de afspraken en procedures. Facturen dienen altijd aan One betaald te worden. Het bankrekeningnummer staat onderaan op de factuur.

Hoe plaats ik jullie logo’s op mijn website?

Certificering is belangrijk in de flexbranche. Het is een teken van betrouwbaarheid en kwaliteit. Wanneer je onze logo’s en certificeringen ook op je website wilt plaatsen is dat mogelijk zolang er geen misverstand bestaat over wie gecertificeerd is. Vermeld daarom altijd duidelijk onze naam (One) in combinatie met de logo’s.

Dit is wat er dan op je website komt:

I.s.m: One People Services

Kopieer en plak onderstaande HTML-code in je website. Onze naam, logo en certificeringen verschijnen dan automatisch op je website.

UITZENDBUREAU STARTEN – FAQ

 

Waaruit bestaat het runnen van een uitzendbureau?

Een uitzendbureau bestaat eigenlijk uit drie soorten werkzaamheden:

 • Acquisitie: het vinden van opdrachtgevers waarvoor je vacatures mag invullen.
 • Werving en selectie: het vinden van geschikte kandidaten voor de vacatures (matchen).
 • Backoffice: contracten, verwerking urenbriefjes, verloningen, facturatie, debiteurenbeheer en het ziekte en verzuimbeheer.

 

Het backoffice wordt tegenwoordig veelal uitbesteed aan een bedrijf dat hierin is gespecialiseerd. One is zo’n backoffice dienstverlener. One is voor werknemers de juridische werkgever en regelt voor intermediairs de backofficewerkzaamheden. One bezit alle belangrijke branchekeurmerken en certificeringen: ABU, NEN4400-1 en VCU.  Hierdoor hebben werknemers de zekerheid dat ze in dienst zijn van een bedrijf dat aan alle wet- en regelgeving voldoet. Jij kunt je als ondernemer vooral richten op datgene waar je goed in bent: het maken van de juiste match. One regelt de rest!

Hoe kan ik een uitzendbureau starten?

Bij het starten van een eigen uitzendbureau heb je eigenlijk drie keuzes:

 • Alles zelf doen. Dit is qua kosten, risico en kennis van CAO’s en wetten eigenlijk geen optie voor starters.
 • Franchise. Je kunt je aansluiten bij een franchiseformule maar hier kleven veel nadelen aan: hoge tarieven, wurgcontracten, start -en exitkosten.
 • Backoffice uitbesteden. Deze optie geeft jou de meeste vrijheid, hoogste marges en de laagste risico’s.

Hoe werkt een uitzendbureau waarbij het backoffice is uitbesteed?

One is gespecialiseerd in backofficediensten voor intermediairs. Wij zijn jouw ABU en NEN4400-1 gecertificeerde backoffice op de achtergrond en ontzorgen jou als intermediair van alle backoffice zaken, zoals bijvoorbeeld:

 • Werkgeverschap risico’s
 • Contracten en documentenbeheer *)
 • Verwerking urenbriefjes
 • Looncomponenten (reiskosten, toeslagen etc)
 • Salarisbetalingen
 • Betaling vakantiegeld
 • Loonstroken en jaaropgaven
 • Loonsverhogingen
 • Afdracht van pensioenpremies
 • Afdracht werkgeverslasten en BTW
 • Verstrekking werknemersverklaringen
 • Aanvragen zwangerschapsuitkeringen
 • Uitvoeren van loonbeslagen
 • Aanzegging contracten
 • Transitievergoeding
 • Facturering van opdrachtgevers *)
 • Debiteurenbeheer (herinneringen en incasso)
 • Ziekte, verzuim en re-integratie
 • Helpdesk voor flexwerkers en inleners

 

*) Desgewenst doen wij alle uitingen met je eigen logo. zodat je wel gewoon in beeld blijft bij je opdrachtgevers en werknemers.

Wat zijn mijn voordelen als ik mijn backoffice uitbesteed?

Het zijn niet alleen de backoffice werkzaamheden die niet meer hoeft te doen wanneer je samenwerkt met One; je hoeft ook niet te investeren in certificering, website en software, want dat regelt je One ook voor je. Bovendien  loopt ook geen risico als ondernemer, want One neemt de risico’s van je  over!

 

Risico’s

Risico’s die One van je overneemt zijn:

 • Werkgeversrisico’s. Als een werknemer ziek of arbeidsongeschikt wordt kan dit grote financiële gevolgen hebben.
 • Debiteurenrisico’s. Wanneer je opdrachtgever zijn facturen niet betaalt kan dit grote impact hebben op je cashflow. En wanneer je opdrachtgever failliet gaat kan je fluiten naar de salarissen die je inmiddels al wel hebt voorgeschoten. Deze risico’s worden overgenomen door je backoffice.
 • Voorfinanciering. Als je opeens een grote klant krijgt, wordt je wel geacht alle salarissen te betalen, terwijl je pas na een maand je facturen betaald krijgt. Je krijgt als starter echt geen lening van de bank om dit te doen. Je zult dus moeten beschikken over ruime financiële middelen om grotere klanten te kunnen bedienen. Met alle risico’s van dien wanneer zo’n grote klant failliet gaat. Je backoffice neemt deze voorfinanciering van je over. Bovendien betaalt One jouw marge direct uit, zodat je niet eens hoeft te wachten of je opdrachtgever al betaald heeft!

 

Certificering

Veel opdrachtgevers willen in verband met inlenersaansprakelijkheid alleen samenwerken met een NEN4400-1 gecertificeerd uitzendbureau.  Ook als je in de bouw actief bent als intermediair, is het belangrijk dat je VCU gecertificeerd bent. Daarnaast is de SNA registratie (Stichting Normering Arbeid) belangrijk om aan te tonen dat je geen malafide uitzendbureau bent. Tot slot werken gerenommeerde bedrijven veelal alleen met uitzendbureaus die zijn aangesloten bij de ABU. One bezit al deze certificeringen, registraties en lidmaatschappen. En die zijn niet goedkoop. De kosten van een ABU lidmaatschap alleen al, begint bij 3500 EUR voor starters en is verder gerelateerd aan je omzet. Dit kan dan al gauw oplopen tot tienduizenden euro’s per jaar! Bovendien moet je deze keurmerken ook behouden. Hiervoor wordt je jaarlijks uitgebreid gecontroleerd tijdens audits. Deze audits kosten veel tijd en kunnen ook hoge boetes opleveren wanneer zaken niet in orde zijn. Door je backoffice uit te besteden aan One kun je wel profiteren van de certificeringen en keurmerken, maar draag je niet de verantwoordelijkheid en kosten.

 

Software

Ook uitzendbureau software is erg prijzig. Een abonnement kost al gauw honderden euro’s per jaar. Je zult misschien ook cursussen moeten doen om met deze software om te kunnen gaan. Door samen met One je uitzendbureau te starten heb je als intermediair geen omkijken naar uitzendbureausoftware. Dat regelt het backoffice voor je. Je krijgt bij bij One gratis je eigen intermediairsportal waarmee je eenvoudig acquisitie kunt doen, opdrachtgevers en kandidaten kunt beheren, plaatsingen kunt maken en waarmee je kandidaten kunt matchen.

Wat kost het starten van een uitzendbureau?

Een uitzendbureau starten met One als backoffice kost niet zoveel. Vrijwel alle grote kosten zitten namelijk inbegrepen in het inkooptarief van One.

Kosten waar je als starter nog wel mee te maken krijgt zijn bijvoorbeeld:

 • Kosten van KVK registratie
 • Kosten eigen website. One kan je een kant-en-klare website leveren.
 • Kosten huisstijl (logo, briefpapier, visitekaartjes)
 • Telefoonkosten
 • Abonnementen op Jobboards
 • evt huisvestigingskosten als je niet vanuit huis werkt.

All-in tarieven van One

Wanneer je een plaatsing maakt (het in dienst nemen van een werknemer via One) weet je precies wat de kostprijsfactor bij One wordt.  Deze factor vermenigvuldig je met het bruto uurloon van de werknemer. Dit tarief is jouw inkoopprijs. Jij bepaalt zelf het tarief dat je jouw opdrachtgever in rekening brengt. Je bepaalt dus zelf hoe groot de marge is die jij per uur verdient.

Waarin verschilt One van anderen?

Backoffice is geen bijzaak voor One. Wij hebben een exclusieve focus op de samenwerking met uitzendbureaus, detacheerders en werving & selectiebureaus. Onze expertise, processen en software zijn geoptimaliseerd voor arbeidsintermediairs. Lees alle voordelen op een rij.

WERKNEMERS – FAQ

 

Wanneer krijg ik betaald?

One hanteert een wekelijks, 4-wekelijks of maandelijks betaalfrequentie. Standaard betalen wij elke uiterlijk donderdag na de gewerkte week je uren uit (bij weekbetaling). Indien je per 4 weken betaalt krijgt, betalen wij uiterlijk donderdag in week 5 de uren van week 1 t/m 4. Bij maandbetaling krijg je betaald op de woensdag in de eerste volle week van de nieuwe maand.

Ik ben ziek. Wat nu?

Ziek melden

Als je ziek bent moet je dit melden bij het bedrijf waar je bent tewerkgesteld en bij One op de eerste ziektedag voor 09.30 uur. Dit kan alleen per telefoon via 020-8451074. De dag van melding geldt als eerste ziektedag. Ben je te laat met ziek melden? Dan geldt de periode tot melding als onbetaald verlof.

Beter melden

Ben je hersteld? Wanneer je bent hersteld en weer aan de slag gaat bij de inlener, moet je dit melden bij ONE via telefoonnummer 020-8451074
Meer over ziekte, ziektegeld en verzuimbegeleiding

Waar moet ik inloggen om uren door te geven?

Uren kun je declareren via My One

Waarom is mijn salaris niet gestort?

Wanneer je net bent begonnen met werken, heeft dit vaak te maken met het ontbreken of onjuist retour ontvangen van (één van) de volgende gegevens: Arboformulier, ID-Checker formulier AVI formulier of arbeidsovereenkomst. Wanneer je reeds eerder salaris hebt ontvangen heeft dit meestal te maken met (nog) niet ontvangen declaraties of dat je declaraties niet (op tijd) zijn geaccordeerd.

Het aantal uitbetaalde uren per week klopt niet, bij wie moet ik zijn?

One kan voor je nakijken welke uren wij doorgekregen hebben van jouw inlener. Wanneer dit niet klopt, dien je hierover contact op te nemen met de betreffende inlener.

Hoe vraag ik vakantiedagen aan?

Vakantie uren kan je zelf inboeken in het urenportaal. Dit kan door op het declaratienummer te klikken van de desbetreffende week, waarna je het aantal uren inboekt onder de kolom “VD”. Je kunt ook email sturen naar info@oneps.nl met het aantal uren dat je wilt opnemen.

Wanneer wordt mijn vakantiegeld gestort?

Het vakantiegeld wordt in juni uitbetaald.

Wat moet ik aanleveren om mijn reiskosten vergoed te krijgen?

Vaste reiskosten (woon-werkverkeer) kunnen bij aanvang van het contract worden aangegeven bij de plaatsing. Dan ontvang je automatisch een vast bedrag per gewerkte dag.

Variabele reiskosten kun je declareren door middel van het Declaratieformulier werknemers. Stuur dit formulier samen met de originele vervoersbewijzen op naar One en wij zorgen voor een snelle afhandeling.

De werkelijke openbaarvervoerkosten kunnen alleen onbelast worden vergoed wanneer we de (kopieën van de) vervoerbewijzen of de overzichten van de reizen en kosten die gemaakt zijn met de ov-chipkaart van jou ontvangen.

Bij de vergoeding van kosten hanteren we altijd de regels van de Belastingdienst.

Hoe weet ik of ik wel of geen loonheffingskorting toe moet laten passen?

Je wordt geadviseerd om loonheffingskorting toe te laten passen bij de werkgever waar je het meest verdient. Indien je bij één werkgever in dienst bent, dan pas je daar de heffingskorting toe.

Ik ga verhuizen, kan ik mijn adreswijziging telefonisch doorgeven?

Wijzigingen in jouw persoonlijke gegevens (adres, wijziging achternaam bij huwelijk, wijziging rekeningnummer) dien je schriftelijk aan ons door te geven: info@oneps.nl

Ik heb formulieren die door mijn werkgever ingevuld moeten worden. Wie is dat?

One is jouw juridische werkgever. Dergelijke formulieren kun je naar One sturen onder vermelding van je volledige naam en de bedrijfsnaam van jouw inlener. One vult deze formulieren voor je in en stuurt ze terug naar jou of naar de desbetreffende instantie.

Bruto of netto, hoe zit dat precies? Bereken zelf het bruto- en netto salaris.

Weet jij wat het verschil tussen je bruto- en nettoloon is? Normaal gesproken spreken werkgever en werknemer een bruto salaris af. Het netto salaris wat daarvan overblijft, hangt onder meer af van de inhoudingen op het loon (sociale premies en belasting). Hoe hoger het bruto salaris is, hoe hoger de procentuele afdracht voor loonheffing. Wil je berekenen wat jouw nettoloon is uit je bruto salaris? Dit kun je makkelijk zelf berekenen. Gebruik hiervoor deze calculator.

Mijn bruto uurloon klopt niet, bij wie moet ik daarvoor zijn?

One neemt het salaris één op één over van de gegevens die wij aangeleverd krijgen. Als dit salaris niet klopt, kun je hierover het beste contact opnemen met jouw inlener of intermediair.

Mijn contract wordt door mijn inlener verlengd. Wat moet ik doen?

Je kunt bij One navragen of je verlenging al is doorgegeven. Indien dit niet het geval is, dan kun je het beste contact opnemen met je inlener of intermediair.

Feestdagen – hoe werkt dat?

FEESTDAGEN

Alleen als je daadwerkelijk op een algemeen erkende feestdag hebt gewerkt, vul je deze uren in. In alle andere gevallen vul je niks in en berekenen we de uren automatisch. 

Fase A:
Je hoeft zelf geen uren in te vullen op algemeen erkende feestdagen, dat doen wij voor je. De berekening is als volgt:

Het aantal uren aan feestdagen uitkering is het gemiddelde aantal gewerkte uren op de dag waarop een feestdag valt. Het wordt gemeten over een periode van de 13 voorgaande weken.

Als iemand 10 weken geleden gestart is en iedere maandag in die periode 8 uur heeft gewerkt, zal hij (10 * 8) / 13 = 6,15 oftewel 6 uur en 9 minuten betaald krijgen wanneer er nu een feestdag op een maandag valt. Over vakantiedagen worden geen reserveringen opgebouwd, die tellen dus niet mee.

Fase B en C:
Je krijgt de feestdagen volgens je normale arbeidspatroon uitbetaald.

ALGEMEEN ERKENDE FEESTDAGEN

 • Nieuwjaarsdag
 • Hemelvaartsdag
 • Tweede Paasdag
 • Tweede Pinksterdag
 • Koningsdag*
 • Eerste Kerstdag*
 • Tweede Kerstdag*

* voorzover niet vallende op zaterdagen en/of zondagen.

Let op: De daadwerkelijke uitbetaling van de feestdagen kan een week later dan normaal gesproken plaatsvinden in verband met verwerken van de eventuele gewerkte uren op de desbetreffende feestdag.

Mijn contract wordt niet verlengd. Wat moet ik doen?

WW-uitkering aanvragen
Als je binnenkort werkloos wordt, is het belangrijk dat je zo snel mogelijk een WW-uitkering aanvraagt bij het UWV. Op de pagina Uitkering aanvragen van de website Werk.nl vraag je via een digitaal formulier een WW-uitkering aan.

Let op! Na de laatste werkdag heb je:

 • 2 dagen de tijd om je in te schrijven bij UWV. Dit mag je natuurlijk ook al eerder doen.
 • 1 week de tijd om een WW-uitkering aan te vragen. Je kunt al eerder een WW-uitkering aanvragen. Dit kan vanaf 1 maand voor je laatste werkdag.

Meer informatie over werkloos worden en je WW-uitkering vind je op de website van het UWV.

Welk soort contract heb ik? Fase A , B of C?

Je vindt op je loonstrook en op je arbeidsovereenkomst wat voor soort contract je hebt.

loonsopecificatie

fasebepaling