Onze tarieven zijn all-in

Onze tarieven zijn standaard all-in, zonder verplichte omzettargets en inclusief doorbetaling bij ziekte. Elke situatie is anders en daarom sturen wij graag een vrijblijvende offerte op maat. Onze tarieven zullen je aangenaam verrassen!

Wij werken altijd met een kostprijsfactor.  Deze is inclusief loonsom, ziekte, vakantiegeld, reserveringen, verzekeringen en premies. Ook je marge is altijd 100% verzekerd en je betaalt géén administratie- of abonnementskosten.

Geen factuur bij ziekte of vakantiegeld
Voor vakantiedagen en vakantiegeld ontvangt je klant geen extra factuur. Als een flexwerker ziek wordt betalen we het salaris wel door maar facturen we je klant niet.

Standaard inbegrepen

(bij plaatsingen)

 • Hulp bij Werving & Selectie
 • Brutoloon
 • Vakantiegeld
 • Loonbelasting
 • Premies volksverzekeringen
 • Premies werknemersverzekeringen
 • Inkomensafhankelijke bijdrage Zw
 • Ziekte, verzuim en re-integratie
 • Verwerking uren
 • Verloning en salarisbetaling
 • Voorfinanciering  facturen en marges
 • Personeelsadministratie
 • Volledig digitale afhandeling plaatsingen
 • Facturering
 • Debiteurenbeheer en incasso
 • Eigen intermediairsportal
 • Support en advies

Extra services

(afhankelijk per plaatsing)

 • Pensioen
 • Ruimere betaaltermijnen
 • Afwijkende declaratieverwerking
 • Afwijkende facturatie
 • Afwijkende inkoopvoorwaarden
 • VCU

All-in = All-in bij One

Geen verrassingen achteraf

Bij One zijn we eerlijk en transparant over onze kostprijsfactoren. Sommige backoffice partijen offeren een lagere factor maar in de praktijk betaal je meer omdat sommige elementen en risico’s niet zijn inbegrepen. Hieronder een paar bekende voorbeelden.

Reserveringen

Soms worden de kosten voor reserveringen in z’n geheel of gedeeltelijk uit de factor gelaten en doorgefactureerd naar de intermediair of opdrachtgever. Hierdoor lijkt de factor in eerste instantie erg laag.

Voorbeelden zijn:

 • Feestdagvergoeding niet in het tarief inbegrepen.
 • Vakantiegeld niet in het tarief inbegrepen.

Bij One zijn alle reserveringen inbegrepen in de factor. Wij sturen geen facturen als het vakantiegeld wordt betaald.

Verkeerde gegevens

Bij veel backoffice partijen zijn intermediairs zelf verantwoordelijk voor het juist aanleveren van informatie en documenten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • het aanleveren van uren;
 • het correct inschalen van uitzendkrachten;
 • het opsturen van de juiste ARBO checklist.

Eventuele schade en correcties verrekenen ze met de marge van de intermediair.

Backoffice partijen die een dergelijke werkwijze hanteren, controleren de eerder opgenoemde zaken vaak niet, niet grondig of te laat. Dit komt omdat ze zelf niet aansprakelijk zijn. De intermediair is namelijk zelf verantwoordelijk als bijvoorbeeld naar aanleiding van een ongeval op de werkvloer blijkt dat de medewerker een verkeerde ARBO-checklist heeft ontvangen. De intermediair zal in dit geval dan ook aansprakelijk worden gesteld.

One controleert alle plaatsingen vooraf en maakt intermediairs niet verantwoordelijk voor fouten of naheffingen.

Debiteuren

Meestal is de marge slechts voor 90% verzekerd. Dit betekent dat jouw marge ingehouden wordt als een klant niet betaalt of failliet gaat.

Daarnaast worden plaatsingen vaak alleen verzekerd als ze binnen het kredietlimiet vallen. In de kleine lettertjes staat regelmatig dat alle schade boven het verzekerde bedrag voor rekening van de intermediair komt.

Bij One zijn debiteuren voorlledig gedekt en betalen we jouw marge altijd 100% uit. Ook als een klant niet betaalt of failliet gaat.

Ziekte

Vaak claimen backoffice partijen het ziekterisico voor hun klanten 100% te dekken. Echter, blijkt dat dit achteraf enkel geldt voor detacheringsovereenkomsten in fase A met een looptijd van 4 weken.

Daarnaast hanteren sommige backoffice bureaus een ziekteplafond van bijvoorbeeld 4%. Dat betekent dat het ziekterisico slechts is gedekt tot een gemiddelde van 4%.

Bij One is ziekte altijd 100% gedekt bij alle contractsoorten en elke duur.

Verborgen kosten

Sommige backoffice partijen rekenen extra kosten voor diensten die ze aan hun intermediairs verlenen tijdens de samenwerking. Tijdens een salesgesprek praat men over een relatief lage kostprijsfactor die in de praktijk hoger uitkomt. Zo vragen sommige backoffice partijen een recuitment- of franchisefee. Anderen rekenen administratie- of abonnementskosten.

Bij One heb je geen extra fees, administratie- of abonnementskosten.

Ja, stuur mij meer informatie!

Ontvang een voorstel met onze tarieven