Als intermediair wil je graag alles weten over je kandidaten. Wat zijn hun drives, wat hebben ze nodig om uit te kunnen blinken en waar staan ze over 5 jaar? Maar er zijn ook vragen die in de ‘verboden te vragen-categorie’ vallen. Vragen die op het puntje van je tong liggen, maar die je absoluut niet mag stellen. Ken jij eigenlijk alle Verboden Vragen? We zetten ze voor de zekerheid op een rij.

 

9 Verboden Vragen die intermediairs nooit mogen stellen tijdens een sollicitatiegesprek:

 

Vraag 1: Ben je getrouwd?

Het kan een manier zijn om achter de seksuele voorkeur van een kandidaat te komen. Not done dus niet doen.

Vraag 2: Steunt je gezin je in je carrière?

Met deze vraag pols je in wat voor relatie de kandidaat zich bevindt en/of de kandidaat de partner volgt wanneer deze wordt overgeplaatst naar een andere regio/provincie of naar een ander land. Niet chique…

Vraag 3: Heb je of wil je kinderen?

Niet alleen kan de kandidaat zich ongemakkelijk gaan voelen bij deze vraag, hij is hartstikke verboden. De kandidaat kan het gevoel krijgen dat het wel of niet hebben van kinderen iets zegt over het aantal uur dat een kandidaat kan en wil werken. Of de kandidaat is bang dat een werkgever niet wil investeren in iemand die toch ooit met zwangerschapsverlof gaat.

Vraag 4: Hoe heb je de kinderopvang geregeld?

Dat is een privévraag. Wel mag je vragen naar de beschikbaarheid van een kandidaat, of deze in staat is om te reizen van en naar het werk en of hij of zij bereid is om overuren te maken.

Vraag 5: Ben je gelovig?

Een geloofsovertuiging moet buiten beschouwing worden gelaten.

Vraag 6: Doe je mee aan de ramadan?

Een vraag die natuurlijk alles te maken heeft met iemands geloofsovertuiging. Een kandidaat zou kunnen denken dat hij hierdoor minder kans maakt op de baan.

Vraag 7: Waar woon je?

Dan wek je de indruk dat de kandidaat die het dichtste bij het werk woont, de meeste kans op de baan maakt. ‘Kun je iedere dag om half 9 op het werk zijn’, is wel een geoorloofde vraag. Of de vraag: ‘sta je open voor een verhuizing vanwege een baan’, mag ook gesteld worden.

Vraag 8: Hoeveel dagen ziekteverlof heb je bij je vorige werkgever gehad?

Alarm! Foute vraag. Je mag nooit naar de gezondheid of het ziekteverzuim van de kandidaat bij de vorige werkgever vragen. Vragen over gezondheid mogen alleen worden gesteld tijdens een aanstellingskeuring (medische keuring). Deze medische keuring is maar voor enkele functies toegestaan.

Vraag 9: Ben jij een sociale drinker/roker?

Dat heeft niets te maken met het goed uitoefenen van een functie. Dat mag een kandidaat zelf weten. Geen alcohol en sigaretten vragen dus!

Een algemeen advies: iedere vraag die ruikt naar discriminatie is een Verboden Vraag. Houd het in je achterhoofd…

Gezondheidsvragen sollicitatiegesprek

Je mag tijdens een sollicitatiegesprek geen vragen stellen die betrekking hebben op de gezondheidstoestand of het ziekteverzuim bij een vorig werkgever. Lichamelijke geschiktheid mag namelijk alleen via een medische keuring worden getoetst. Je moet dan vóór het gesprek aangeven dat een medische keuring deel uitmaakt van de procedure. Een dergelijke keuring mag alleen als er bijzondere functie-eisen op medisch gebied gesteld worden en mag alleen plaatsvinden als de kandidaat de hele sollicitatieprocedure heeft doorlopen en als enige kandidaat is overgebleven. Je moet dus al van plan zijn de kandidaat in dienst te nemen! Een medische keuring mag dus zeker niet gebruikt worden om de gezondste kandidaat te selecteren.

Betekent dit dat gezondheid tijdens een sollicitatiegesprek helemaal niet ter sprake mag komen? Nee,  je mag wel vaststellen of een kandidaat geschikt is voor de functie, zonder vragen te stellen over zijn of haar gezondheidstoestand. Je kan dit doen door duidelijk te omschrijven uit welke taken de functie bestaat, en vervolgens te vragen of de kandidaat in staat is deze taken (veilig) uit te voeren.

Enkele voorbeelden van vragen die je wel mag stellen, zijn:

  • Als administratief medewerker moet u lang achter een bureau kunnen zitten. Bent u in staat 2 uur achter elkaar aan een bureau te werken zonder tussentijds op te staan?
  • Als callcenter-medewerker moet u teksten van het beeldscherm kunnen lezen. Bent u in staat om een groot deel van de dag met een beeldscherm te werken?
  • Als vrachtwagenchauffeur moet u lang (bijvoorbeeld 4 uur) achter het stuur kunnen zitten zonder te stoppen. Kunt u dat volhouden?
  • Als horecamedewerker moet u een aantal uren (bijvoorbeeld 4 uur) achter elkaar staand werken. Kunt u dat volhouden zonder tussentijds te gaan zitten?