Het wervings- en selectieproces kan onbewust worden beïnvloed door vooroordelen, en dit begint vaak al bij de vacaturetekst. Het is belangrijk om te voorkomen dat je discrimineert in je vacatureteksten, zowel bewust als onbewust. Door discriminatie in vacatureteksten te vermijden, sluit je niemand uit en vergroot je de kans om geschikte kandidaten aan te trekken. In dit artikel bespreken we hoe je discriminatie in vacatureteksten kunt voorkomen, en geven we tips om je vacatureteksten inclusiever te maken.

1. Wees concreet, objectief en genderneutraal

Een goede vacaturetekst is concreet en objectief. Het is belangrijk om alleen die vaardigheden en kennis te benoemen die echt relevant zijn voor de functie. Vermijd het gebruik van specifieke leeftijdsgroepen, geslachtsvoorkeuren of andere discriminerende termen. Maak de functienaam genderneutraal, zodat je niemand uitsluit. Bijvoorbeeld, gebruik “administratief medewerker” in plaats van “secretaresse”. Genderneutrale woorden zijn bijvoorbeeld: talent, topper, medewerker, deskundige, expert, leidinggevende, manager, kracht, collega enz.  Als het echt niet anders kan, zet dan beide functietitels, bijvoorbeeld of “Timmerman/Timmervrouw”. Dit zorgt ervoor dat je een bredere groep potentiële kandidaten aanspreekt. Tip: kijk op indeed.nl welke functietitels er worden gebruikt.

2. Vermijd onnodige eisen en vooroordelen

Benoem alleen de essentiële functie-eisen die relevant zijn voor de functie en die je ook daadwerkelijk als objectieve selectiecriteria hanteert. Vermijd het stellen van onnodige eisen, zoals specifieke leeftijdsgrenzen of taaleisen die niet relevant zijn voor de functie. Wees bewust van mogelijke vooroordelen en vermijd het gebruik van stereotyperende woorden en foto’s.Gebruik dus niet een foto waar een witte man leiding geeft aan een groep vrouwen. Beschrijf de vaardigheden die iemand moet bezitten, in plaats van de persoonlijke eigenschappen. Zet niet ‘Je bent geduldig’ maar ‘Je hebt ervaring met lange doorlooptijden’. Zeg niet ‘Je bent representatief’ maar ‘Je weet hoe je jezelf professioneel presenteert voor klanten’. Zeg niet ‘Je bent een leider’ maar ‘Je hebt ervaring met het aansturen van een team’. 

3. Wees bewust van leeftijdsdiscriminatie

Leeftijdsdiscriminatie is een veelvoorkomend probleem in vacatureteksten. Vermijd het gebruik van termen zoals “jong” of “oud” die kunnen leiden tot uitsluiting op basis van leeftijd. Wees specifiek en benoem alleen het minimum aantal jaren werkervaring dat nodig is voor de functie. Vermijd het stellen van maximum leeftijdseisen, tenzij dit objectief gerechtvaardigd is voor de functie.

4. Maak gebruik van diverse wervingskanalen

Om een diverse groep kandidaten aan te trekken, is het belangrijk om gebruik te maken van diverse wervingskanalen. Plaats je vacature op verschillende platforms, zoals vacaturebanken, jobboards en sociale media. Hierdoor bereik je een breder publiek en vergroot je de kans om kandidaten uit verschillende achtergronden aan te trekken.

5. Zorg voor een gestructureerd sollicitatieproces

Een gestructureerd sollicitatieproces is essentieel om discriminatie te voorkomen. Stel een vaste structuur op voor sollicitatiegesprekken en zorg ervoor dat alle kandidaten dezelfde vragen krijgen. Beoordeel de antwoorden op basis van vooraf vastgestelde criteria. Dit zorgt ervoor dat alle kandidaten gelijk worden behandeld en voorkomt (onbedoelde) persoonlijke willekeur.

6. Train recruiters en selectiecommissies

Het is belangrijk om recruiters en selectiecommissies bewust te maken van mogelijke vooroordelen en discriminatie. Zorg voor trainingen en workshops waarin wordt geleerd hoe discriminatie kan worden herkend en voorkomen in het wervings- en selectieproces. Dit helpt om bewustzijn te creëren en ervoor te zorgen dat alle kandidaten gelijke kansen krijgen.

7. Overweeg anoniem solliciteren

Anoniem solliciteren kan helpen om discriminatie te verminderen. Bij anoniem solliciteren worden persoonlijke gegevens die kunnen leiden tot discriminatie, zoals naam, leeftijd, geslacht en afkomst, niet vermeld in het cv en de sollicitatiebrief. Op deze manier worden kandidaten beoordeeld op basis van hun kwalificaties en ervaring, zonder dat vooroordelen een rol spelen. Het is echter belangrijk om te overwegen dat anoniem solliciteren ook nadelen kan hebben, zoals het tegengaan van positieve discriminatie.

8. Streef naar diversiteit en inclusie

Het streven naar diversiteit en inclusie in vacatureteksten is van groot belang. Benadruk in je vacatureteksten dat je een inclusieve werkomgeving creëert en openstaat voor diverse achtergronden, ervaringen en perspectieven. Dit kan potentiële kandidaten aanspreken en stimuleren om te solliciteren.

Het voorkomen van discriminatie in vacatureteksten is van groot belang om een diverse en inclusieve werkomgeving te creëren. Door concreet, objectief en genderneutraal te formuleren, diverse wervingskanalen te gebruiken en een gestructureerd sollicitatieproces te hanteren, vergroot je de kans om geschikte kandidaten aan te trekken en discriminerende praktijken te vermijden. Het is belangrijk om continu bewustzijn te creëren en te blijven streven naar diversiteit en inclusie in het wervings- en selectieproces.